Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

23 maj 2018

PBM får toppbetyg i ny kundundersökning

PBM har sedan år 2013 genomfört årliga kundundersökningar för att ta tempen på hur de privata kunderna upplever företagets behandlingsinsatser, tjänster och erbjudanden. Årets undersökningsresultat visar på mycket nöjda kunder. 100 procent är nöjda med kvaliteten i behandlingsinsatserna och 94 procent upplever att PBMs insatser haft en positiv effekt på verksamhetens arbete.

- Det här är naturligtvis fantastiskt roligt och dessutom ett kvitto på att vi fortsatt håller fanan högt, säger Madeleine Geholm, organisationskonsult och affärsområdeschef för Privat marknad inom PBM. Vi har haft fina resultat under alla år vi mätt, men 100 procent nöjdhet har vi inte kommit upp till förrän nu.

Affärsområdet Privat marknad vänder sig till kunder inom offentliga och privata verksamheter, försäkringsbolag och privatpersoner. Tjänsterna som erbjuds grundar sig på beteendepsykologi och finnsbland annat inom individ-, grupp-, organisations- och ledarskapsutveckling. PBM utför även rehabiliterings- och behandlingsinsatser för enskilda individer - insatser som utgår från KBT (Kognitiv beteendeterapi). Utöver detta erbjuds även coaching, utbildningsinsatser och förändringsledning med mera, där arbetssättet OBM (Organization Behavior Management) används – ett arbetssätt som syftar till att förbättra, effektivisera och utveckla organisationer och ledarskap.

Den senaste undersökningen, som utförts av undersökningsföretaget Vestra Konsulter,  visar att 100 procent är nöjda med kvaliteten i PBMs behandlingsinsatser för enskilda individer. Hela 96 procent känner att PBMs tjänster och erbjudanden möter deras behov och lika många anser att de stämmer överens med deras förväntningar. Därtill anser 94 procent av de tillfrågade att de insatser som PBM levererat har haft en positiv effekt på verksamhetens arbete.

- Vårt mål är att vara tillgängliga, snabbfotade och att vara riktigt bra på återkoppling – det vill säga att visa på att våra insatser ger resultat. Och det ser vi nu att de gjort, säger en tydligt nöjd affärsområdeschef.  Det är även viktigt för oss att vi kan erbjuda samma höga kvalitet över hela landet. Idag finns vi representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Gävle, Sundvall, Hudiksvall och Falun. 

Finns det något som ni kan bli bättre på?

- Ja, det gör det naturligtvis. Vi ser ständigt över och utvecklar våra tjänster så att vi kan möta våra kunders behov. I dag har vi till exempel mycket bra kliniska data på våra behandlingsresultat. Detta behöver vi fortsätta att utveckla, det vill säga våra mätmetoder, även inom segmentet organisation och ledarskap för att till exempel tydligare kunna visa på vilka fina resultat våra utvecklingsinsatser och ledarskapsprogram haft.  

Ta del av resultaten här: https://www.pbm.se/behandlingsresultat

Läs mer om PBMs tjänster till den privata marknaden här:https://www.pbm.se/ledarskap-organisationsutveckling

https://www.pbm.se/behandlingstjanster

 

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE