Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

14 februari 2020

Planering av hemarbete försvårar återhämtning

Kvinnor tar det största ansvaret för organisering av hemarbetet, vilket gör att de får det svårare att återhämta sig. Det visar ny forskning från Högskolan Kristianstad.
- Jag kan tänka mig att igenkänningsfaktorn är hög bland dem som lider av utmattningssyndrom, kommenterar Kilian Müller, leg. psykolog på PBM i Malmö.

Kilian Müller är leg. psykolog på PBM i Malmö.

En ny studie från Högskolan Kristianstad visar att det ansvar som kvinnor tar för planering och organisering av familjeliv och hemarbete försämrar möjligheterna till återhämtning, även i familjer där själva utförandet är jämlikt fördelat. Projektledningen som omger hemarbetet har fått en vetenskaplig term: tredje skiftet. I studien visade det sig att det framförallt var kvinnor mellan 30 och 45 år som hade huvudansvaret för det tredje skiftet.

- Detta är ett intressant forskningsspår och jag kan tänka mig att igenkänningsfaktorn är hög bland dem som lider av utmattningssyndrom, säger Kilian Müller, leg. psykolog på PBM i Malmö.

- Det är välkommet att man i forskning börjar belysa vilka hinder som finns för återhämtning inte bara på arbetet utan också på människors övriga tid, vilket kan öppna upp för att både förebygga och behandla stressproblematik bättre.

Han menar också att det är bra att man belyser vad som verkar vara en dold aspekt av bristande jämställdhet: det tankemässiga ansvaret över hemarbetet.

- Utifrån klinisk erfarenhet av att behandla personer med utmattningssyndrom och stressproblematik så är min uppfattning att man i KBT-behandling ofta får arbeta med att åtgärda just det som artikeln pekar på som hinder för återhämtning: att se till att ansvaret över olika aktiviteter delas i hemmet så att inte allt landar på en person. Det vill säga ökad jämlikhet även när det kommer till själva ”projektledandet” och inte bara utförandet av hemarbetet, kommenterar han.

Ulf Ericsson, biträdande professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, är en av forskarna bakom studien. Han säger att även om studien inte helt går att generalisera från då forskning från fler branscher behövs, så har de ändå lyckats peka på att just ansvaret för planering av hemarbetet gör det svårare att återhämta sig.

Ulf Ericsson menar att resultaten av studien visar att diskussionen om fördelning och planering av arbete och hur arbetet förläggs måste tas både på arbetsplatsen och i hemmet.

Enligt Kilian Müller finns det konkreta saker att göra som kan minska stressen från tredje skiftet och som hans arbete med KBT-behandling bland annat syftar till.

- Strategier för att begränsa tänkande kring göromål och aktiviteter brukar vara viktiga, så att detta inte är utspritt över hela dagen. Att tänka på vad som ska göras hemma när man är på arbetet och att tänka på arbetet när man är hemma verkar vara ett dåligt recept, konstaterar han.

Här kan du ladda ner hela studien Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om "tredje skiftet" 

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE