Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

18 mars 2020

Psykologisk trygghet – att kunna vara sig själv

Att känna sig psykologiskt trygg på sin arbetsplats minskar stress, ökar kreativitet och skapar bättre team. Därför är det viktigt att medarbetarna känner att de kan vara sig själva utan att riskera fördömanden, menar Linda Cardeberg, leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Stockholm.

Linda Cardeberg är leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Stockholm.

Har du haft känslan av att ”här är jag trygg, här kan jag vara mig själv” på jobbet? Till exempel kan du säga vad du tycker på möten utan att riskera fördömanden från andra eller att de senare talar illa om dig bakom din rygg. Då har du haft förmånen att uppleva det vi psykologer kallar för ”psykologisk trygghet”.

I studier på hur team bäst fungerar har man sett att team som skattar högt på skalan på psykologisk trygghet fungerar bättre. Detta i och med att medarbetarna känner att de kan vara sig själva – de vågar be om stöd och råd och vågar blotta sina tillkortakommanden och misslyckanden. Det möjliggör utveckling och minskar risken för att teamet tar felbeslut. Det ökar också kreativiteten. Då vi människor rent evolutionärt är beroende av att känna att vi får vara med i och tillhöra en grupp, innebär också psykologisk trygghet att vi blir avspända och upplever lägre grad av stress.

Kort sagt, i team där den psykologiska tryggheten är hög finns sannolikt en större tillfredsställelse med arbetet och teammedlemmar som mår psykiskt bra och vill stanna i teamet.

Det finns sätt att öka medarbetarnas psykologiska trygghet på.

Det finns några steg som kan öka medarbetarnas psykologiska trygghet på arbetsplatsen.

Steg ett är att få till stånd ett perspektivskifte och få medarbetarna att se på exempelvis misstag på ett annat sätt och uppleva att det hjälper dem i att göra ett bättre jobb.

Steg två är att få medarbetarna att dela med sig av sina tankar och idéer och berätta om misstag som har skett, på ett sätt som gör att de känner delaktighet. För detta behövs forum för samtal och någon som ställer bra och relevanta frågor och det behöver uttalas att det finns potential för att utveckla arbetet.

Steg tre är att faktiskt lyssna på det som sägs, och få den som delar med sig att uppleva att dennes tankar och idéer är värdefulla, samt att erbjuda hjälp för att ta nästa steg.

Vill du veta mer om hur du kan skapa psykologisk trygghet i din grupp eller på din arbetsplats? Kontakta oss på PBM så hjälper vi dig på vägen dit.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE