Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

12 mars 2020

Så kan du på bästa sätt klara av karantän

Karantän, eller självvald isolering, är en av de äldsta och mest effektiva metoderna som finns för att minska smittspridning i ett samhälle. Rätt använt kan karantän vara ett ovärderligt redskap för ett samhälle under en epidemi. Samtidigt är det ur psykologisk synvinkel påfrestande för individen. Andreas Schill, leg. psykolog och chef för PBM Digital, ger tips på vad som är viktigt att tänka på för den satt i karantän.

Andreas Schill är leg. psykolog och chef för PBM Digital.

Metoden med karantän som ett sätt att hindra smittspridning har använts ända sedan 1300-talet och senare episoder (SARS 2003, fågelinfluensan 2004, svininfluensan 2009, MERS 2012, ebola 2014) har gett oss stor kunskap om hur människor påverkas och hur man kan minska negativa effekter av isolering.              

Utbrottet av Coronaviruset har föranlett en grupp forskare att göra en sammanställning av den samlade forskningen kring karantän och de psykologiska effekterna som det kan ha på individer – här är deras slutsatser, som publicerade i The Lancet.

De faktorer som individer i karantän påverkas negativt av är frustration och monotoni, ekonomisk otrygghet, rädsla för infektion, stigmatisering, otillräcklig tillgång till förnödenheter, informationsbrist samt den faktiska längden på karantänen. Oklar deadline, alltså att isoleringen förlängs, förefaller vara en stor påfrestning.

Tydlig och klar information, så stor trygghet som möjligt kopplat till ekonomi, system för att klara förnödenheter, samt tidsbestämd och kortast möjliga period är viktiga faktorer för att minimera den psykologiska påverkan på individen.

Frivillighet, avsaknad av tvång och upplevd meningsfullhet förefaller också vara stora skyddande faktorer i sammanhanget.

Det är viktigt att hålla kontakten med andra när du sitter isolerad.

Hur ska jag då som individ hantera isolering?

  • Håll rutiner och dygnsrytm.
  • Motionera regelbundet. Det kan kännas fånigt – men gör det!
  • Håll kontakten – ring, använd sociala medier, sätt upp chattgrupper. Interagera!
  • Håll dig uppdaterad och informerad om läget.
  • Definiera din isolering som en meningsfull uppoffring, ett viktigt led i att skydda andra.
  • Hitta stimulans, variera aktiviteter så mycket det bara går.

Klicka här för att läsa hela artikeln The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE