Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

21 maj 2018

Sjukskrivning vid psykisk ohälsa – risk för rättsosäkerhet

Cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige utgörs av psykiatriska diagnoser. Nu visar Riksrevisionens senaste granskning att läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Något som bland annat kan leda till att regelverket inte tillämpas rättssäkert och enhetligt när sjuka ansöker om ersättning.

Resultaten av Riksrevisionens granskning visar att det råder osäkerhet på flera områden när det gäller vilka krav som läkare ska leva upp till inom ramen för sjukskrivningsprocessen vid psykisk ohälsa. En stor andel av läkarintygen som primärvårdsläkarna skriver bedöms som otillräckliga av Försäkringskassan, vilket innebär att densamma begär in kompletteringar. Detta är en process som tar både tid och kostar pengar. 

Enligt riksrevisor Stefan Lundgren innebär bristerna att enskilda individer riskerar att komma i kläm och utsättas för onödig oro i väntan på Försäkringskassans beslut om sjukpenning. Det verkar i grund och botten som att det saknas en samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa. 

Riksrevisionens granskning visar att läkarna har svårigheter att beskriva patienternas funktionsnedsättning främst på grund av att det saknas undersöknings- och provresultat vid psykisk ohälsa, men även att det finns otillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin och psykiatri bland primärvårdsläkarna. En ytterligare försvårande omständighet är att det råder tidsbrist vid läkar- och patientmötet.

Riksrevisionen rekommenderar nu en översyn av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys, med fokus på DFA-kedjan (Diagnos, Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning) när det gäller psykiatriska diagnoser.

Läs mer på: https://riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2018-05-15-risk-for-rattsosakerhet-vid-sjukskrivning-for-psykisk-ohalsa.html

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE