Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

5 mars 2020

Släpp fiskmåsstilen! Börja delegera med framgång.

Det är inte helt lätt att delegera på ett effektivt sätt. Allt för ofta lämnas medarbetarna förvirrade och stressade av ett uppdrag som chefen likt en fiskmås flugit in med och släppt i deras knän.
Men det finns bra sätt att delegera på som leder till minskad arbetsbörda, ökad effektivitet och högre måluppfyllelse, förklarar Emelie Allansson, leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Göteborg.

Emelie Allansson förklarar hur du blir bra på att delegera.

Att bli skicklig på att delegera är en färdighet som många chefer behöver erövra om de ska bli effektiva i sina uppdrag. Ändå har jag mött så många personer under mitt yrkesliv som varken ägnat någon tid eller eftertanke åt hur de faktiskt gör när de delegerar.

Flertalet av dem har lagt sig till med ”fiskmåsstilen”: när de ska delegera uppdrag flyger de in i rummet, för en massa oväsen, släpper något i medarbetarnas knä och försvinner. Delegeringen betraktas som fullbordad bara för att den har överlämnats. Medarbetarna är förvirrade, stressade och osäkra på hur de ska gå vidare. Chefen återvänder bara om något misslyckas, då ofta förvånad över att något kunde gå fel. Denna metod är sällan särskilt tillfredsställande, vare sig för chefen eller för medarbetarna.

Att lära sig delegera uppdrag och arbetsuppgifter på ett effektivt sätt är en central del i att leda med framgång. Är vi skickliga på att delegera leder det bland annat till minskad arbetsbörda, ökad effektivitet och högre måluppfyllelse.

Men vad är då centralt när du delegerar? Om du inte vill ägna dig åt fiskmåsmetoden, vad kan du göra istället?

Ett första viktigt steg är att bli bra på att definiera och beskriva vad du delegerar. Detta kräver att du själv har tänkt igenom uppdraget och uppgiften, så att du kan beskriva det på ett tydligt sätt för den som ska ta emot delegeringen.

Förberedelser är således nödvändiga om du vill ägna dig åt effektiv delegering. I förberedelsearbetet ingår att fundera över vilken person eller grupp som är lämplig för en viss delegering.

Be sedan personen att beskriva hur den uppfattat uppdraget, så att du är säker på att personen förstått vad som förväntats av den.

Att förtydliga tidsramarna för uppdraget är också synnerligen väsentligt för att delegationen ska bli framgångsrik. Liksom att definiera befogenheter. Har personen mandat att handla? Att informera? Eller rekommendera? Detta behöver tydligt framgå för lyckat resultat.

Att planera in avrapporteringsmöten för att få reda på vad som händer och för att kunna hjälpa till om det behövs är också väsentligt för framgång.

Att sedan avsluta ett delegerat uppdrag med utvärdering, en debriefing, där man diskuterar vad som gick bra, vad som kunde gått bättre och vad vi har lärt oss är vidare mycket väsentligt.

Undvik fiskmåsstilen om du vill delegera effektivt.

På papperet kan det låta enkelt att delegera på ett effektivt sätt. I realiteten är det oftast avsevärt svårare. Omständigheter kan förenkla eller försvåra. Det räcker oftast inte heller med att ha en teoretisk förståelse för hur det ska göras på ett effektivt sätt, utan färdigheterna behöver tränas praktiskt. På samma sätt som vi går till gymmet för att bygga muskler behöver vi öva delegeringsfärdigheterna medvetet om och om igen för att utveckla vår skicklighet i just detta ledarverktyg.

Om jag har en chef som ägnar sig åt fiskmåsmetoden, vad kan jag göra då? Delegering är lyckligtvis en konst som förvaltas tillsammans, och som i den bästa av världar är att betrakta som ett samarbete mellan chef och medarbetare. Har jag som medarbetare kännedom om förutsättningarna för effektiv delegering kan jag använda min kunskap för att förtydliga vad jag behöver för att kunna ta över ett uppdrag med framgång. Jag kan be om förtydligande av förväntningar, tidsramar och efterfråga mandat för att skapa ökad klarhet i vad som ska ske.

Gör jag detta placerar jag mig själv och min chef i delegeringsgymmet där vi tillsammans tränar på att bli allt bättre på effektiva delegeringar, samtidigt som vi tar kommandot över förödande ”fiskmåsstilar”.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE