Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

17 januari 2020

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård

Utrikesfödda som bott mindre än tio år i Sverige vänder sig i mindre utsträckning till den psykiatriska vården än vad svenskfödda personer gör. Samtidigt finns en förhöjd risk för psykiatrisk tvångsvård av utrikesfödda med få år i Sverige.
Nu efterlyser forskare tidiga insatser och analyser av vilka barriärer som hindrar utrikesfödda från att söka psykiatrisk vård.

Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i det nya landet.

2018 var 19,1 procent av Sveriges befolkning utrikesfödda. De stora migrantgrupperna består bland annat av medborgare i EU/EES-länder som kommit till Sverige för att arbeta, personer med familjeanknytning och flyktingar. Nu har forskarna Anna-Clara Hollander och Christina Dalman vid Karolinska institutet studerat psykiatrisk vårdkonsumtion hos utrikesfödda i Sverige. De har tittat på om det är någon skillnad mellan utrikesfödda som bott mindre än tio år i Sverige, utrikesfödda som bott längre än tio år i Sverige och svenskfödda invånare när det handlar om att söka psykiatrisk vård.

Forskargruppen upptäckte att de som bott mindre än tio år i Sverige använder psykiatrisk vård i mycket mindre utsträckning än de som bott längre eller var födda i Sverige och att det för många utrikesfödda tar mer än tio år att komma upp i samma användning som svenskfödda. De konstaterar att inom gruppen utrikesfödda finns det stora skillnader beroende på ursprungsland, till exempel söker personer från länder söder om Sahara fortfarande sällan psykiatrisk vård även efter längre vistelse i Sverige.

Resultaten som forskarna fått fram är varierande. En studie från Stockholm visade att utrikesfödda barn fick betydligt mer sällan läkemedel för adhd utskrivet än svenskfödda barn och ju fler utrikesfödda barn som bodde i ett område, desto mindre förskrivning och expediering av läkemedlen. Inom gruppen flyktingar har det visat sig att ensamkommande flyktingbarn vårdas oftare inom både psykiatrisk sluten- och öppenvård och får oftare psykofarmaka utskrivet än svenskfödda barn. För flyktingbarn som kom tillsammans med vårdnadshavare var resultatet det omvända.

Forskarna upptäckte även att psykiatrisk tvångsvård var vanligare bland utrikesfödda under deras tidiga år i Sverige än för svenskfödda.

De förklaringar som finns till varför utrikesfödda i mindre utsträckning vänder sig till den psykiatriska öppenvården är både individuella och strukturella, till exempel:

  • Låg hälsolitteracitet (förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller förbättra hälsa)
  • Stigma och fördomar
  • Användning av olika typer av alternativa metoder
  • Socioekonomiska skillnader
  • Transkulturell medvetenhet hos vårdpersonal
  • Institutionell rasism

Forskarna menar att det finns ett tydligt samband mellan tiden en person befunnit sig i ett nytt land och graden av psykiatrisk vårdkonsumtion. Olika länders sjukvårdssystem skiljer sig åt, och det kan ta tid att lära sig navigera i det nya systemet. Med längre vistelsetid i det nya landet kan bättre språkkunskaper och en kulturell anpassning i synen på psykisk ohälsa också öka graden av psykiatrisk vårdkonsumtion.

Forskargruppen tror att tidiga psykiatriska insatser för utrikesfödda kan minska behovet av tvångsvård, och menar att det är viktigt att analysera och förstå de barriärer som hindrar utrikesfödda från att söka psykiatrisk vård i ett tidigt skede.

Läs Läkartidningens temaartikel Utrikesfödda använder mindre psykiatrisk vård än svenskfödda de första åren i Sverige här

Läs intervju med Anna-Clara Hollander, en av forskarna bakom studien här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE