Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

11 september 2019

Bättre förutsättningar för vårdanställda

Regeringen har beslutat att godkänna en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrade villkor för de anställda inom vården. Bakgrunden är att kraven på vården och dess anställda ökar, bland annat på grund av att befolkningen blir äldre samtidigt som den psykiska ohälsan ökar i samhället. För år 2019 innebär satsningen ett tillskott på 3,36 miljarder kronor till landets regioner och kommuner.

Statssekreterare Maja Fjaestad undertecknade överenskommelsen med SKL. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Svensk hälso- och sjukvård står inför flera utmaningar. Framförallt upplever många patienter att tillgängligheten brister och att det är långa väntetider till vården. Informationen till patienterna är inte heller alltid tillräcklig eller mottagaranpassad. Det konstaterar socialdepartementet och SKL.

Att befolkningen blir allt äldre ställer krav på vården och dess anställda, liksom att den psykiska ohälsan bland såväl barn och ungdomar som den yrkesarbetande befolkningen ökar. Rökning, hög konsumtion av alkohol och ohälsosam mat samt fysisk inaktivitet är riskfaktorer som gör det nödvändigt med en förstärkning av hälso- och sjukvården.

Den ekonomiska satsningen är på 3,36 miljarder kronor och medlen ska användas till att:

  • Utveckla arbetets organisering.
  • Öka bemanningen.
  • Utveckla arbetssätt och verksamhetsstöd som bidrar till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen undertecknades från statens sida av statsrådet Maja Fjaestad i juni och godkändes av regeringen den 4 september. Det är en av flera överenskommelser mellan staten och SKL som rör hälso- och sjukvården. Regeringen har nyligen även bemyndigat statsrådet Lena Hallengren att underteckna en överenskommelse mellan staten och SKL inom området psykisk hälsa, där drygt 1,7 miljarder kronor ska satsas under 2019.

Läs mer om överenskommelsen om förbättrade villkor för vårdanställda här

Läs mer om överenskommelsen inom psykisk hälsa här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE