• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Fobi

Fobi

Specifik Fobi

När ett specifikt objekt, eller en specifik situation väcker stort obehag/ångest och man börjar undvika det som väcker obehaget beskriver vi det som en specifik fobi. Vanliga fobier är ormar, spindlar, höjder, trånga utrymmen (hiss), hundar, att flyga eller att ta sprutor.

Specifik fobi är ett väldigt vanligt problem och kan egentligen uppstå kopplat till i princip vilket objekt som helst, även om det är vanligast med kopplingar till objekt eller situationer som kan förknippas med någon form av fara. Man tror t.ex. att det finns en evolutionärt betingad benägenhet att undvika spindlar, ormar, höjder och trånga utrymmen eftersom de historiskt sett varit farliga för oss människor. Man bör söka hjälp när fobin påverkar vardagen eller livskvaliteten.   


Hur blir jag av med min fobi?

I de flesta fall vet man inte varför en viss fobi utvecklas, ibland finns det en tydlig historik av att ha blivit väldigt skrämd av något vid ett visst tillfälle. Oavsett skälet till fobin är det centrala i behandlingen att förstå att det egentligen är undvikandebeteenden kopplat till fobin som vidmakthåller problemet. Är jag t.ex. rädd för spindlar, kommer jag att undvika all kontakt med dem och jag missar därmed att ge mig själv möjligheten att upptäcka att spindlar är harmlösa.

Under en behandling hos PBM kartlägger vi omfattningen av dina besvär och hjälper dig att gradvis utsätta dig för situationen som väcker obehag. Exponering med responsprevention, som behandlingen kallas, är bevisat effektiv och botar de allra flesta. Fobi kan också behandlas genom KBT - kognitiv beteendeterapi.

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.