• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

PBM - med ledorden

Forskning ger framsteg

Så gör vi skillnad

Utveckling och forskning har sedan länge legat till grund för PBMs verksamhet, såväl när det gäller den kliniska behandlingen som inom företags- och organisationsutveckling.

Den forskning som vi lutar oss emot i vår verksamhet är baserad på eget patientmaterial och/eller på studier utförda av medarbetare med anknytning till verksamheten. 

Ett flertal av PBMs medarbetare har akademisk anknytning till bland annat Karolinska Institutet som doktorander eller disputerade. Medarbetarna – som även är anlitade som föreläsare vid Karolinska Institutet, Stockholms- och Uppsala Universitet - har tillsammans författat ett femtiotal vetenskapliga publikationer i svenska och utländska tidskrifter.

PBMs rehabiliteringsinsatser har bland annat utvärderats och dokumenterats i en rapport (2009) som bygger på data som regelbundet insamlats i det dagliga patientarbetet. Rapporten har tillsammans med annat material använts i flera magisteruppsatser och avhandlingsarbeten. 

Genom att kontinuerligt kvalitetsgranska den egna datainsamlingen kan vi inom PBM beskriva vad vi gör och - inte minst - hur vi gör skillnad.

Är du intresserad av ytterligare information om något forskningsområde eller speciell studie? Välkommen att höra av Dig till oss på PBM: https://www.pbm.se/kontakt

Läs mer om våra resultat här: https://www.pbm.se/behandlingsresultatBöcker eller bokkapitel

Rozental, A., & Wennersten, L. (2014)

Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi


Borg et al
Rehabiliteringsmedicin

Artiklar i urval

Rozental, A., & Carlbring, P. (2014)
Understanding and treating procrastination: A review of a common self-regulatory failure. Psychology, 5(3), 1488-1502.

Bystedt, S., Rozental, A., Andersson, G., Boettcher, J., & Carlbring, P. (2014) 
Clinicians’ perspectives on negative effects of psychological treatments. Cognitive Behaviour Therapy, 43(4), 319-331. doi


Rozental, A., Forsström, D., Nilsson, S., Rizzo, A., & Carlbring, P. (2014)
Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. Internet Interventions, 1(2), 84-89. doi


Boettcher, J., Rozental, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014)
Side effects in Internet-based Interventions for social anxiety disorder. Internet Interventions, 1(1), 3-11. doi

Rozental, A., & Carlbring, P. (2013)
Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. JMIR Research Protocols, 2(2), e46. doi


Artiklar från Pubmed

Bohm-Starke N, Brodda-Jansen G, Linder J, Danielsson I.
The result of treatment on vestibular and general pain thresholds in women with provoked vestibulodynia.

Danielsson I, Torstensson T, Brodda-Jansen G, Bohm-Starke N.
EMG biofeedback versus topical lidocaine gel: a randomized study for the treatment of women with vulvar vestibulitis.

Bohm-Starke N, Hilliges M, Brodda-Jansen G, Rylander E, Torebjörk E.
Psychophysical evidence of nociceptor sensitization in vulvar vestibulitis syndrome.

Linder J, Jansen GB, Ekholm KS, Ekholm J.
Relationship between sleep disturbance, pain, depression and functioning in long-term sick-listed patients experiencing difficulty in resuming work.

Jansen GB, Linder J, Ekholm KS, Ekholm J.
Differences in symptoms, functioning, and quality of life between women on long-term sick-leave with musculoskeletal pain with and without concomitant depression.

Norrefalk JR1, Littwold-Pöljö A, Ryhle L, Jansen GB.
Effect on work ability after team evaluation of functioning regarding pain, self-rated disability, and work ability assessment. 

Vill du veta mer?

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.