Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Grupputveckling

Vad är egentligen en välfungerande grupp? Hur gör vi för att skapa ökad tydlighet kring våra mål och roller? Hur utvecklar man kommunikationen och skapar en tillåtande miljö där det är okej att misslyckas och där vi är fokuserade på våra uppgifter?

Att optimera en grupps fungerande är något alla tjänar på. Ineffektiva grupper, eller grupper med konflikter som inte hanteras på ett konstruktivt sätt bidrar till både ohälsa och bristande produktivitet.

Syftet med grupputvecklingsinsatser från PBM är att hjälpa arbetsgrupper på ert företag att utvecklas till att bli högpresterande och välfungerande snabbare. Vi utgår från evidensbaserade metoder, bl a Wheelans teori om grupputveckling (IMGD) , mätverktyget GDQ och Belbins teamroller för att på olika sätt hjälpa grupperna framåt. Deltagarna får goda teoretiska och praktiska kunskaper om grupprocesser, samarbete och kommunikation i relation till de krav som ställs i arbetslivet. 

Efter att våra konsulter gjort en analys av behov i aktuell grupp ges gruppen tydliga åtgärdsförslag på hur och med vad man bör arbeta med framåt för att snabbare kunna bli mer effektiv och högpresterande. Konsulterna finns sedan med under arbetet framåt för att stötta gruppen och hjälpa medlemmarna komma vidare.

Samtliga konsulter som arbetar med grupputveckling är legitimerade psykologer och har erfarenhet och/eller certifiering inom området. En grupputvecklingsinsats pågår med fördel över tid och sträcker sig normalt sett över ca ett halvår.

Kontakta en av våra specialister för att få veta mer om Grupputveckling: Jessica Neijlind, Madeleine Geholm, Andreas Schill eller Sara Korlén. Här finner du våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.