Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Om PBM

PBM är experter inom beteendepsykologi, våra metoder bygger på en väl utvecklad vetenskaplig grund. Vi erbjuder tjänster och produkter inom beteendepsykologi för långsiktigt hållbara resultat. Genom effektiva metoder skapar vi mätbara resultat för våra kunder.

Våra behandlingar är baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi får stora och små organisationer att må bra och prestera bättre genom OBM, ledarskaps- och organisationsutveckling. Med vårt stora utbud av tjänster inom beteendepsykologi kan vi hjälpa både individer och organisationer till bestående beteendeförändring. Vårt tjänsteutbud sträcker sig mellan allt från behandling och utredning för individer, till utbildning och kartläggning för organisationer och företag.

Vi skapar förändring som håller.

Historik

PBM:s historia började med vår grundare Bo von Schéele, en pianist som satsade på en musikkarriär men som led av svåra psykofysiologiska stressproblem med symptom som svettningar, yrsel och ångest, och inte bara när det var dags att uppträda inför publik. Eftersom han inte kände att det fanns tillräckligt bra hjälp att få bestämde han sig för att lära sig mer om orsakerna bakom sin reaktion, och började studera psykologi. Studierna ledde så småningom till en doktorsexamen och genom den lades grunden till det som idag är PBM. Det allra första PBM-kontoret öppnade i Bollnäs 1985. Forskning och vetenskapligt beprövade metoder har alltid varit viktiga i utvecklingen av företaget och de verktyg och teorier vi använder oss av idag är fortsatt relevanta, uppdaterade och anpassade för ett föränderligt samhälle.

1997 öppnas det första PBM-kontoret i Stockholm och nu finns vi utspridda över hela landet. Bo von Schéele har haft rätt i sin analys, det fanns ett stort behov av beteendeinriktad behandling i samband med stressrelaterade problem. Och resan fortsätter. Idag består även en stor del av verksamheten av att hjälpa organisationer och chefer att förändra beteenden i förebyggande syfte för att nå önskvärda mål. Beteenden går att förändra.  

MILJÖPOLICY

PBM bidrar aktivt till en miljöanpassad utveckling för nuvarande och kommande generationer. Genom vårt arbetssätt värnar vi om miljön och hushåller med naturens resurser. 

  • Våra medarbetare har kunskap om miljö och tar själva ansvar för att arbeta med miljöfrågor som en del i det dagliga arbetet. 
  • Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att minska miljöbelastningen gällande avfall, förbrukningsmaterial, energi, kemikalier och läkemedel. 
  • När vi vid inköp väljer mellan likvärdiga produkter, väljer vi dem med minst miljöpåverkan. 
  • I vårt miljöarbete följer vi lagar och andra krav som är relevanta ur miljösynpunkt för vår verksamhet.   


ÄGARE OCH STYRELSE

Namnlösbolag


PBMs VÄRDEGRUND

Syftet med vår värdegrund är att ge etiska riktlinjer och ett gemensamt förhållningssätt till kollegor, kunder, klienter, patienter och våra samarbetspartners. Våra värdeord är den kompass som talar om hur vi ska agera gentemot våra medmänniskor.

Värdeorden ger oss även vägledning i vilka beteenden som är viktiga att förstärka för att skapa förändring som håller.

Våra värderingar sammanfattas i EKU - Engagemang, Kompetens och Utveckling.

Vi visar Engagemang genom att:

• Anstränga oss till det yttersta för att stötta våra kunder

• Vara tjänstvilliga och välkomnande

• Ge positiv feedback, återkoppling och uppföljning

• Stötta och hjälpa varandra

• Delta aktivt i allt vi gör

• Vara lyhörda och närvarande

Vi visar Kompetens genom att:

• Vara tydliga med det vi kan och vet

• Hålla oss uppdaterade inom vårt kompetensområde

• Satsa på att utvecklas och vara nyfikna inför nya rön

• Vara flexibla utifrån klientens behov

Vi visar Utveckling genom att:

• Vara generösa och dela med oss av material och kunskap

• Regelbundet utvärdera och se över system och innehåll

• Vara lyhörda för trender och önskemål

• Följa upp och utvärdera

• Erbjuda varandra stöd

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.