Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Skandinaviens främsta inom

beteendepsykologi

Om PBM

PBM är experter inom beteendepsykologi, våra metoder bygger på en väl utvecklad vetenskaplig grund. Vi erbjuder tjänster och produkter inom beteendepsykologi för långsiktigt hållbara resultat. Genom effektiva metoder skapar vi mätbara resultat för våra kunder.

Våra behandlingar är baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi får stora och små organisationer att må bra och prestera bättre genom OBM, ledarskaps- och organisationsutveckling. Med vårt stora utbud av tjänster inom beteendepsykologi kan vi hjälpa både individer och organisationer till bestående beteendeförändring. Vårt tjänsteutbud sträcker sig mellan allt från behandling och utredning för individer, till utbildning och kartläggning för organisationer och företag.

Vi skapar förändring som håller.

Historik

Allt började med en nervös konsertpianist. Bo von Schéele kände ofta av symptom som svettningar, yrsel och ångest när det var dags att uppträda inför publik. Tydliga stressymtom som yttrade sig fysiskt och hindrade honom från att vara den duktiga pianist han egentligen var. Eftersom han inte kände att det fanns tillräckligt bra hjälp att få bestämde han sig för att lära sig mer om orsakerna bakom sin reaktion, och började studera psykologi. Studierna ledde så småningom till en doktorsexamen och genom den lades grunden till det som idag är PBM. Det allra första PBM-kontoret öppnade i Bollnäs 1985. Forskning och vetenskapligt beprövade metoder har alltid varit viktiga i utvecklingen av företaget. I slutet av 1990-talet tas det första steget för att skapa en forskningsplattform genom Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin. Idag är det en viktig pelare i PBM:s vetenskapliga verksamhet.


1997 öppnas det första PBM-kontoret i Stockholm och nu finns vi utspridda över hela landet. Bo von Schéele har haft rätt i sin analys, det fanns ett stort behov av beteendeinriktad behandling i samband med stressrelaterade problem. Och resan fortsätter. Idag består även en stor del av verksamheten av att hjälpa organisationer och chefer att förändra beteenden i förebyggande syfte för att nå önskvärda mål. Beteenden går att förändra. Bo von Scheele är idag professor i medicinsk teknik vid Mälardalens Högskola. Han arbetar fortfarande kvar i företaget, numera en skickligare pianist än någonsin.

MILJÖPOLICY

PBM vill bidra till förbättrad hälsa och långsiktigt hållbara resultat i Sverige. Vår devis är ”förändring som håller”. Vi skapar förändring som håller till människor som vill må bättre genom att förmedla kunskap och praktisk träning via evidensbaserade metoder.  

PBM bidrar också till hållbara resultat genom att stödja Naturskyddsföreningen. Vi sätter högt värde på kommunikation såväl internt inom företaget som externt ut till kunder och samhälle.

Kompetensutveckling är ett mycket viktigt strategiskt område för oss för att behålla spetskompetens och vara det självklara valet för våra kunder.

I vårt miljöarbete säkerställer vi att vi efterlever tillämpliga lagar och föreskrifter och arbetar med ständiga förbättringar.

Vi källsorterar vårt avfall och vill ha en effektiv energiförbrukning.

Vårt eget miljöarbete, våra rutiner och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar som innebär att vi förebygger föroreningar.


   

ÄGARE OCH STYRELSE

Namnlösbolag


PBMs VÄRDEGRUND

Syftet med vår värdegrund är att ge etiska riktlinjer och ett gemensamt förhållningssätt till kollegor, kunder, klienter, patienter och våra samarbetspartners. Våra värdeord är den kompass som talar om hur vi ska agera gentemot våra medmänniskor.

Värdeorden ger oss även vägledning i vilka beteenden som är viktiga att förstärka för att skapa förändring som håller.

Våra värderingar sammanfattas i EKU - Engagemang, Kompetens och Utveckling.

Vi visar Engagemang genom att:

• Anstränga oss till det yttersta för att stötta våra kunder

• Vara tjänstvilliga och välkomnande

• Ge positiv feedback, återkoppling och uppföljning

• Stötta och hjälpa varandra

• Delta aktivt i allt vi gör

• Vara lyhörda och närvarande

Vi visar Kompetens genom att:

• Vara tydliga med det vi kan och vet

• Hålla oss uppdaterade inom vårt kompetensområde

• Satsa på att utvecklas och vara nyfikna inför nya rön

• Vara flexibla utifrån klientens behov

Vi visar Utveckling genom att:

• Vara generösa och dela med oss av material och kunskap

• Regelbundet utvärdera och se över system och innehåll

• Vara lyhörda för trender och önskemål

• Följa upp och utvärdera

• Erbjuda varandra stöd

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.