Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Kartläggning och Analys

Förstå och utveckla din verksamhet

Som arbetsgivare idag står vi ibland inför situationer som vi har svårt att förstå eller veta hur vi ska kunna förändra. Det kan handla om varför en arbetsgrupp inte fungerar, varför resultaten inte kommer eller vad organisationen behöver förbättra i arbetsmiljön.

PBM erbjuder kartläggningar för att hjälpa dig komma vidare och hjälper dig förstå och utveckla såväl mindre arbetsgrupper som hela organisationen. 

PBM arbetar utifrån beteendepsykologi och OBM (Organizational Behavior Management). I våra kartläggningar utgår vi från tillämpad beteendeanalys för att förstå vilka beteenden som leder organisationen i rätt riktning och som kan behöva stärkas i organisationen.

Val av metod för kartläggningen beror på syfte och gruppstorlek men innehåller ofta validerade enkäter, strukturerade djupintervjuer och/eller fokusgrupper samt kombinationer av samtliga metoder. Utifrån samtlig information gör vi sedan en analys som vi återkopplar till beställaren.

PBM levererar alltid ett antal rekommenderade konkreta åtgärdsförslag efter kartläggningen så att analysen blir en plattform som ger er verktyg för hur ni ska arbeta vidare. Ni väljer sedan vilka insatser som är relevanta för just er att arbeta vidare med.

Samtliga konsulter hos PBM är leg psykologer och gemensamt för alla insatser är att vi garanterar individens integritet samt ett etiskt förhållningssätt.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring organisationskartläggning. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.