Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT - Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är kärnan i våra behandlingar.

KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som inte fungerar eller som skapar stress och annan problematik. Behandlingen skräddarsys efter klientens behov.

Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT. KBT handlar om att klienten ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur klienten uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.


Forskning inom KBT

Den omfattande forskningen har lett till att det idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för bl.a. de flesta slag av ångestproblem (paniksyndrom, social fobi, generaliserad ångest, PTSD, specifika fobier), sömnproblem, depressioner och ätstörningar. Med hjälp av terapi utvecklar klienten nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att problemen inte längre utgör några hinder i livet.

Terapiformen är alltid under utveckling eftersom den inte primärt utgår från några på förhand givna eller oomtvistade teorier. KBT bygger på forskning och praktisk erfarenhet.


Gemensamma drag för KBT

- Strukturerat, målinriktat arbetssätt

- Aktiv terapeut

- Terapirelation med betoning av samarbete mellan terapeut och klient

- Fokusering på nuet, mer än på det förflutna

- Naturvetenskaplig utvärdering av metoderna

- Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön

- Användning av hemuppgifter som klient utför i sin egen miljö

- Pedagogisk inriktning för att ge patienten egen kontroll över sitt livKontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring kognitiv beteendeterapi. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.