Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Konflikthantering

1 - 2 heldagar

Konflikter uppstår på de flesta platser där människor arbetar tillsammans och kan uppkomma mellan individer eller i grupper. Långdragna konflikter kan leda till försämrade resultat och sjukskrivningar. Genom att tidigt ta tag i och hantera konflikter ökar man nöjdheten och prestationen hos sina medarbetare. PBM kan anlitas som en stödjande resurs i detta arbete.

Det övergripande målet i PBMs konflikthanteringsinsatser är att stötta de berörda medarbetarna till att hantera situationen på ett sådant sätt att de åter kan samarbeta och kommunicera så bra att de kan fortsätta att jobba tillsammans.

För att öka chanserna till ett gott resultat och kvalitetssäkra insatsen genomförs möten både innan och efter insatsen med beställare. Vanligen ingår även ett par tillfällens handledning av närmaste chef kring hur denne bör agera i konflikten.

PBM utgår från evidensbaserade metoder i arbetet med konflikter och anpassar upplägget utifrån konfliktens allvarlighetsgrad, antal inblandade, hur länge den pågått mm.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.