Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM ser till helheten och verkligheten

Våra konsulter är legitimerade psykologer med spetskompetens inom OBM – Organizational Behavior Management. Vi använder vetenskapligt förankrade metoder i alla våra insatser och vi utvärderar alltid både upplevelse och utfall av våra åtgärder.

Kartläggning och analys

Förstå och utveckla din verksamhet

PBM erbjuder kartläggningar för att hjälpa dig komma vidare och hjälper dig förstå och utveckla såväl mindre arbetsgrupper som hela organisationen.

Läs mer om Kartläggning och Analys här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Grupputveckling

Skapa effektiva team

Att optimera en grupps fungerande är något alla tjänar på. Ineffektiva grupper, eller grupper med konflikter som inte hanteras på ett konstruktivt sätt bidrar till både ohälsa och bristande produktivitet.

Läs mer om Grupputveckling här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Coaching i ledarskap

Chefer, specialister eller annan nyckelperson?

Syftet med coaching är att utveckla en individ i den professionella roll som man fyller i sin organisation. Det är oftast chefer, specialister eller andra nyckelpersoner som är i behov av den här typen av insatser.

Det ställs höga krav på ledare, de förväntas skapa kontakter och fungera som en förebild för sina medarbetare. Individer som är nya i sin roll behöver ofta mer traditionella utbildande inslag i sin chefscoaching, medan mer erfarna personer behöver ett utomstående bollplank och input kring de frågor man ställs inför i vardagen. Olika ledare har olika behov, PBM:s konsulter har den erfarenhet och kompetens som krävs för att coacha både nya och erfarna ledare.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring coaching av ledare. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Hållbart ledarskap

Ökad kunskap och trygghet för ledare

Ledare och chefer är alltid nyckelpersoner i organisationer och ett gott ledarskap är en förutsättning för att nå goda resultat. Att utvecklas i sitt ledarskap är en process som kräver både självreflektion, självkännedom och kompetensutveckling.

PBM arbetar med ledarskapsutveckling i kortare och längre program, där behov och erfarenhet hos deltagarna styr innehållet. Programmen hålls med fördel över längre tid, vilket möjliggör tillämpningen av ny kunskap mellan träffarna och ökar chanserna till nyinlärning och utveckling.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring hållbart ledarskap. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Beteendebaserad Assessment

Rekrytera och utveckla med hjälp av assessment

PBM hjälper dig att göra bedömningar kring individer i utvecklings- eller rekryteringssyfte för att hjälpa er att säkerställa att rätt person är på rätt plats.

Läs mer om Beteendebaserad Assessment här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Ledarskaps- program

För er som vill satsa på att stärka och utveckla era ledare

Att vara chef behöver också sättas i sitt sammanhang. Vad kräver den här organisationen av mig? Vad behöver den här arbetsgruppen för att fungera väl tillsammans?

Läs mer om Ledarskapsprogram här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Ledningsgrupps- utveckling

PBM arbetar med välbeprövade instrument i ledningsgruppsutveckling

Fungerande ledningsgrupper är en synnerligen viktig variabel för att en organisation skall fungera och utvecklas över tid.

Läs mer om Ledningsgruppsutveckling här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Att leda förändring med framgång

PBM utför konsulttjänster inom förändringsledning

Förändringar i organisationer och företag är nödvändiga för att kunna utvecklas och hänga med i samhällsutvecklingen.

Läs mer om Att leda förändring med framgång här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.