Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Ledarskapsprogram

Alla organisationer står inför utmaningar och strävar efter att nå sina mål. I det arbetet är chefer och ledare oumbärliga. De ansvarar för att, med sig själva som verktyg, förmå medarbetare att prestera på sin högsta nivå och göra rätt saker på jobbet. Att vara chef är komplext och det kräver utvecklingsinsatser.

Att vara chef behöver också sättas i sitt sammanhang. Vad kräver den här organisationen av mig? Vad behöver den här arbetsgruppen för att fungera väl tillsammans?

PBM erbjuder ledarskapsprogram för kunder och företag som vill satsa på att stärka och utveckla sina ledare. Ett ledarskapsprogram innebär en utbildningsserie med fokus på ledarskap för samtliga ledare inom organisationen. Våra ledarskapsprogram har fem moduler som designas i samarbete med kunden och just kundens specifika utmaningar. Vi rekommenderar att insatsen startar med individuella assessments för att varje ledare skall få ökad kännedom om sina styrkor  och utvecklingsområden att fokusera på under programmet.

Genom att erbjuda en gemensam plattform för ledarskap inom organisationen blir det tydligare för chefer vad som förväntas av dem och det blir lättare att rekrytera nya chefer (eller lättare för nya chefer att komma in i rollen) .

Vi har höga förväntningar på våra ledarskapsprogram och efter att en organisation genomgått våra program förväntar vi oss medvetna, kompetenta ledare och organisationer som når och överträffar sina mål. Vi utvärderar alltid våra insatser, genom nyckeltal som mäts före och efter insats.


Kontakta en av våra specialister för att få veta mer om vårt Ledarskapsprogram: Lotta Lindgren (Stockholm), Josef Ericson (Göteborg) eller Madeleine Geholm. Här finner du våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.