Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Ledarskapsutbildning

BLI EN BÄTTRE LEDARE

Att vara chef i dagens arbetsliv är både stimulerande och utmanande. PBM erbjuder flera typer av chefsutbildningar för att stärka dig som chef i ditt ledarskap. Vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån just dina behov.

Alla PBMs utbildningar grundar sig på beteendepsykologi och OBM (Organizational Behavior Management). Våra kursledare är alla legitimerade psykologer (KBT) med lång erfarenhet av stressproblematik, kommunikation och av att implementera beteendeförändringar på riktigt.

Vi varvar teoretiska pass med diskussioner och självreflektion. I längre utbildningar ingår även praktiska övningar och rollspel.

Nedan presenterade utbildningar är exempel på vad vi erbjuder så kontakta oss gärna även om du är intresserad av andra teman. 

OBM Beteendebaserat ledarskap

1 - 3 heldagar

Genomgång av den teoretiska grunden för beteendebaserat ledarskap och Organizational Behavior Management (OBM).

Läs mer om OBM och Beteendebaserat Ledarskap här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Konflikthantering

1 - 2 heldagar

Konflikter på arbetet kan påverka såväl mående som produktivitet hos dina medarbetare. Enligt Arbetsmiljöverket kostar en konflikt en arbetsgivare 300 000 kr i snitt. Att fånga motsättningar och friktioner i tid är därför av oerhörd vikt och går i linje med den nya lagstiftning som kom under 2016 (AFS 2015:4) där vikten av att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling tydliggörs.

I denna utbildning lär du som chef dig teorier om konflikter och vad som gör att de uppkommer. Du får även verktyg att hantera konflikter samt konkreta tips och strategier på hur du kan arbeta förebyggande. Vid längre utbildningar övar vi även praktiskt på verktygen.

Läs mer om Konflikthantering här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Mindfulness och medveten närvaro

Regelbundet praktiserande av mindfulness har visat sig ge ökad förmåga att fokusera, bättre prestationsförmåga, högre tillfredsställelse i arbetet och ökad livskvalitet. PBM håller i utbildningar där deltagarna både får lära sig teori om mindfulness och får verktyg att använda det i praktiken. I utbildningarna ingår också inslag av att lära sig ett compassionfokuserat förhållningssätt. Kursernas omfattning anpassas till kundens behov.

Läs mer om Mindfulness för chefer och ledare här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Coachande ledarskap

1 - 2 heldagar

Forskning visar att medarbetare som själva får vara delaktiga i att lösa problem och svåra situationer som de står inför i sitt arbete, utvecklar ett bättre självförtroende, trivs bättre på arbetet och känner en ökad motivation.

I PBMs utbildning om coachande ledarskap går vi igenom vinsterna med ett coachande förhållningssätt och lär dig verktyg för att arbeta med coaching i din vardag.

I utbildningen varvas teoretisk genomgång med praktiska övningar och rollspel.

Läs mer om Coachande ledarskap här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Ledarskap för sjukvårdspersonal

1 - 2 heldagar

Övergripande ledarskapsutbildning kring att leda sig själv, att leda sina medarbetare samt att skapa effektiva team. Skräddarsytt efter organisationen inom sjukvården.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Att motivera sina medarbetare

1/2 - 2 heldagar

Teoretisk genomgång av motivation samt hur deltagarna konkret kan arbeta med verktyget.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Förändringsledning

1 - 5 heldagar

Utbildningen ger ledare och nyckelpersoner teoretiska modeller och praktiska verktyg för att leda utvecklings- och förändringsprocesser effektivt, särskilt fokus läggs på att motivera medarbetare, samt att hålla kursen och hantera turbulens i en förändringsfas. Vid stora förändringar i en organisation kompletteras utbildningen med fördel med handledning i funktionella chefsgrupper.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Hållbar hög prestation för chefer

1/2 - 2 heldagar

I dagens arbetsliv är det extra viktigt att ha kunskap om hur vi själva och våra medarbetare påverkas av att arbeta i högt tempo med höga krav. Vi vet att stress idag är den enskilt viktigaste faktorn till ohälsa i arbetslivet och kostar individer, företag och samhälle oerhörda pengar. Genom att lära dig mer om prestation, stress och stresshantering så ökar du dina chanser att hålla över tid.

I utbildningen hållbar hög prestation går vi igenom stressresponsens funktion och hur den påverkar vårt tänkande. Vi varvar teoripass med övningar och reflektion över ditt eget beteende. Fokus i utbildningen ligger på att lära ut praktiska verktyg för dig som ledare att hantera din egen stress. Vi jobbar även med en handlingsplan för att hjälpa dig komma vidare. De handlar om hur du kan öka produktivitet och arbetsglädje i din arbetsgrupp för ett utvecklande, högpresterande och friskt arbetsliv.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Hållbar hög prestation för dina medarbetare

I en tid då allt fler kämpar med att få ihop livspusslet är det viktigt att fånga tecken på ohälsa i tid. I utbildningen hållbar hög prestation för dina medarbetare går vi igenom hur du som ledare kan identifiera tidiga signaler på stress och ohälsa. Vi går även igenom vad du som chef bör göra om en medarbetare visar tecken på ohälsa, samt hur du kan arbeta förebyggande mot stress. I utbildningen varvar vi teoripass med diskussionsövningar och reflektion över situationen i ditt team just nu. Vi jobbar även med en handlingsplan för att hjälpa dig komma vidare.

Denna utbildning går med fördel att kombineras med utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Att leda dig själv och andra

Alla organisationer står inför utmaningar och strävar efter att nå sina mål. I det arbetet är chefer och ledare oumbärliga. Att utveckla dessa nyckelpersoner är nödvändigt för att de ska lyckas väl i sitt arbete. Som ledare ansvarar man för att med sig själva som verktyg förmå medarbetare att prestera på sin högsta nivå och göra rätt saker på jobbet. Att vara chef är svårt och det kräver utvecklingsinsatser. 

PBM erbjuder utbildningar för att stärka dig som ledare i din vardag. Våra utbildningar börjar med att öka kunskapen om dig själv som ledare, styrkor och utmaningar och ev blinda fläckar. Men som ledare behövs också en stor kunskap om människor och mänskligt beteende för att kunna påverka dina medarbetare att göra rätt saker. I denna utbildning ingår därför även en stor del beteendepsykologi och forskning kring hur vi kan arbeta med feedback och mål för att skapa motivation. Vi stärker dina kunskaper kring hur du kan skapa effektiva team och hur du håller effektiva möten. Vi går även igenom teori kring coachande ledarskap och hur du kan öka produktivitet och välmående genom att coacha dina medarbetare i vardagen. Givetvis får du även öva dig i coachingverktyget.

PBM adderar även delar som är relevanta för just dina ledare som t.ex. delegering, prioritering, svåra samtal mm.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Chefens svåra samtal

1 - 2 heldagar

En stor del av att vara chef är att kommunicera och ha en dialog med sina medarbetare, både kring det som fungerar och det som inte fungerar. PBMs utbildning i svåra samtal hjälper dig att förstå varför det kan ta emot att ta just de svåra samtalen och hur du kan överkomma känslan av obehag.

I utbildningen ingår grundläggande kommunikationsfärdigheter, teori kring vad som påverkar mottagarens behov och upplevelser, samt genomgång av konkreta verktyg för att strukturera och genomföra svåra samtal.  Vi lär också ut strategier för att hantera egna obehagskänslor kring detta samt hur du hanterar starka känslor och motstånd.

Vi varvar teori med diskussioner och egen reflektion samt övningar. I längre utbildningar erbjuder vi möjlighet till rollspel med skådespelare. 

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

BETEENDEBASERAD FEEDBACKUTBILDNING FÖR CHEFER

Forskning visar att medarbetare som får mycket återkoppling på sin prestation trivs bättre på jobbet och levererar bättre. I denna utbildning går vi igenom teorier om feedback samt ger dig verktyg för att ge beteendebaserad feedback på ett konstruktivt sätt för att kunna påverka medarbetares beteenden i rätt riktning. Vi ger dig även verktyg för att skapa ett feedbackklimat i ditt team.


Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och rollspel.  

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

ATT LEDA MED SJÄLVMEDKÄNSLA

Att träna sig i compassion (självmedkänsla) kan vara den pusselbit som fattas för att få ett hållbart liv och arbetsliv. Självmedkänsla är en träningsbar färdighet som hjälper oss att odla styrka, stabilitet, värme, vänlighet och villighet att ta ansvar för vår situation. Compassionverktyget grundar sig bl.a. på neurovetenskaplig forskning om hur hjärnan kan aktiveras för att minska självkritik och öka ett konstruktivt tänkande. För ledare är compassion ett verktyg att hantera ledarskapets påfrestningar med bibehållen stabilitet och glädje. Verktyget hjälper ledare att utvecklas i sitt ledarskap och att skapa arbetsplatser med hög produktivitet och kreativitet.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

PBM erbjuder utbildningar i nya AFS 2015:4. Vi fokuserar på att presentera de nya lagkraven på ett intressant sätt och väver in våra kunskaper om hur du som chef kan skapa en hållbar hög prestation hos dina medarbetare. PBM fokuserar på hur du kan arbeta förebyggande med dessa frågor och ger dig verktyg och strategier för att skapa beteendeförändring hos dina medarbetare. Vi kompletterar gärna denna utbildning med vår utbildning Hållbar hög prestation för dina medarbetare.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

ARBETSMILJÖUTBILDNING

Som chef har du ansvar för att skapa en positiv arbetsmiljö och främja hälsa hos dina medarbetare. Men vad menar vi egentligen med en god arbetsmiljö? Hur bygger vi arbetsmiljöer som bidrar till både produktivitet för företaget och hälsa och utveckling hos den enskilde medarbetaren? Och vad har ledarskapet för betydelse i skapandet av en positiv arbetsmiljö?

I PBMs arbetsmiljöutbildning går vi igenom vad som ligger i ditt ansvar som chef och hur du kan arbeta förebyggande på ett strukturerat och systematiskt sätt med dessa frågor. PBM varvar genomgång av aktuella lagar och regler med caseövningar och diskussioner. Vi hjälper er även gärna att formulera en handlingsplan för hur ni skall gå vidare i ert arbetsmiljöarbete.

Vi är AFA certifierade som innebär att du kan söka bidrag från AFA för att finansiera denna utbildning. Se www.afa.se för mer info.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Att skapa effektiva team

1 - 2 heldagar

Forskning visar att effektiva team presterar bättre och ger mer välmående medarbetare. Genom att lära sig mer om grupputveckling och vad du som ledare behöver fokusera på i de olika faserna av en grupps utveckling, kan du hjälpa ditt team att komma vidare och snabbare utvecklas till att bli ett effektivt team.

I denna utbildning går vi igenom teori kring grupputveckling och praktiska verktyg för dig som ledare i att hjälpa gruppen komma framåt.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.