Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Ledningsgruppsutveckling

Fungerande ledningsgrupper är en synnerligen viktig variabel för att en organisation skall fungera och utvecklas över tid. Rent formellt utgör ledningsgruppen en arena där strategiska och viktiga beslut diskuteras, planeras och fattas.

Väl fungerande ledningsgrupper är en förutsättning för alignment i organisationen. De skapar förutsättningar för att cheferna ska kunna genomdriva beslut och nå uppställda mål.

Samtidigt fyller ledningsgrupper också andra funktioner eftersom de utgör chefernas primära sociala kontext i termer av socialt stöd, bollplank och energipåfyllnad.

PBM ser ledningsgrupputveckling som en oerhört betydelsefull insats som givet sin natur behöver innefatta både ”mjuka”, personbundna utvecklingspunkter och ”hårda”, verksamhetsknutna diton. Framgångsrik ledningsgruppsutveckling handlar om att kunna balansera och möta båda dessa behov.

PBM arbetar med välbeprövade instrument i ledningsgruppsutveckling såsom GDQ och Belbins teamroller. Vi börjar alltid våra insatser med en analys och därefter lämnar vi ett förslag kring vad som krävs för att ledningsgruppen ska kunna utvecklas på bästa sätt framåt.  Vid den här typen av uppdrag arbetar PBM ofta med två konsulter eftersom det ger möjligheter att leda och analysera processer parallellt vilket säkerställer kvalitet.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.