Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Utbildning för

medarbetare

PBM erbjuder utbildningar för medarbetare för att stärka dig i ditt arbete. Vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån kundens behov och anpassar innehållet utifrån er grupp.

Alla PBMs utbildningar grundar sig på beteendepsykologi och OBM (Organizational Behavior Management). Våra kursledare är alla legitimerade psykologer (KBT) med lång erfarenhet av stressproblematik, kommunikation och av att implementera beteendeförändringar på riktigt.

Vi varvar teoretiska pass med diskussioner och självreflektion. I längre utbildningar ingår även praktiska övningar och rollspel.

Mindfulness

Regelbundet praktiserande av mindfulness har visat sig ge ökad förmåga att fokusera, bättre prestationsförmåga, högre tillfredsställelse i arbetet och ökad livskvalitet. PBM håller i utbildningar där deltagarna både får lära sig teori om mindfulness som verktyg och inspiration och vägledning i att använda det i praktiken.

Kursernas omfattning anpassas till kundens behov men hålls med fördel uppdelat på flera tillfällen över tid.

Läs mer om Mindfulness för medarbetare här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Delegering

1/2 - 1 heldag

Genomgång av system för delegering. Övning i att på ett konstruktivt sätt delegera arbetsuppgifter.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Handledning av arbetsgrupper

Vi handleder arbetsgrupper inom alla delar av arbetslivet. Handledningen kan bestå av att utveckla och effektivisera gruppen som team, rusta gruppen med aktuell psykologisk kunskap och vägleda gruppmedlemmarna i hanterandet av olika arbetssituationer.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Work-Life-Balance

1/2 - 2 heldagar

I denna utbildning ingår många av delar kring hållbar hög prestation (se ovan) men i denna utbildning läggs extra tonvikt på hur du hittar balans och vad du kan göra för att klara livspusslet må bra på lång sikt. Stor vikt läggs vid att i form av strategier och konkreta verktyg omsätta kunskaperna i vardagliga beteenden.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

DIGITALA STRESSORER OCH MIKROSTRESS

Dagens flexibla arbetsliv med bärbara datorer och arbetsmobiler gör det möjligt för oss att arbeta från andra platser än kontoret. Men den nya typen av arbetsliv innebär också utmaningar och ställer högre krav på individen att själv kunna att sätta gränser för när man arbetar och när man är ledig. Forskning visar att ständig tillgänglighet, dvs att vara ständigt nåbar och inte ha tydliga gränser mellan ledighet och arbete påverkar vår återhämtning. Om detta pågår under för lång tid så riskerar detta att påverka hälsan negativt.

I PBMs utbildning om digitala stressorer och mikrostress går vi igenom hur dagens arbetsliv kan påverka vår hälsa och effektivitet. I utbildningen har vi stort fokus på praktiska strategier för att undvika att detta blir skadligt.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

SJÄLVMEDKÄNSLA OCH COMPASSION

Att träna sig i compassion (självmedkänsla) kan vara den pusselbit som fattas för att få ett hållbart liv och arbetsliv. Självmedkänsla är en träningsbar färdighet som hjälper oss att odla styrka, stabilitet, värme, vänlighet och villighet att ta ansvar för vår situation. Compassionverktyget grundar sig bl.a. på neurovetenskaplig forskning om hur hjärnan kan aktiveras för att minska självkritik och öka ett konstruktivt tänkande. Verktyget hjälper dig som medarbetare att hantera vardagslivets påfrestningar med stabilitet och glädje.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Personlig effektivitet

1/2 - 1 heldag

I dagens arbetsliv ställs det krav på oss att hålla många bollar i luften samtidigt. Många arbetar i kontorslandskap och blir ofta avbrutna i arbetet. När arbetsbördan ökar finns det en risk att vi går in i ett stresstillstånd som påverkar vår effektivitet negativt och gör att vi får svårt att fokusera på det som är viktigt.

I denna utbildning om personlig effektivitet går vi igenom vad du kan göra för att arbeta effektivt under din arbetstid. Vi går igenom verktyg för tidsplanering, prioritering och mailhantering.  Vi går även igenom hur du skapar effektiva möten och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

BETEENDEBASERAD FEEDBACK FÖR MEDARBETARE

Forskning visar att medarbetare som får mycket återkoppling på sin prestation trivs bättre på jobbet och levererar bättre. Chefer har en viktig roll i detta men effekterna av att ge feedback blir större om vi lyckas skapa en feedbackkultur på arbetsplatsen. För att lyckas med detta behöver medarbetarna kunna ge både positiv och korrigerande feedback på ett konstruktivt sätt.

PBM erbjuder utbildning i beteendebaserad feedback. I denna utbildning går vi igenom teorier om feedback samt ger medarbetarna verktyg för att ge beteendebaserad feedback på ett konstruktivt sätt. Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och rollspel.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

EFFEKTIVA TEAM OCH GRUPPUTVECKLING

Forskning visar att effektiva team presterar bättre och ger mer välmående medarbetare. Genom att lära sig mer om grupputveckling kan gruppmedlemmar få mer förståelse för de processer som sker i teamet och på så sätt bli hjälpta i att fokusera på rätt saker för att komma vidare och snabbare utvecklas till att bli ett effektivt team.

I denna utbildning går vi igenom teori kring grupputveckling och vad teamet behöver fokusera på i de olika faserna för att komma vidare så snabbt som möjligt. Denna utbildning utgår från Wheelans teori IMGD, Integrative Model of Group Development.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

ANNAT

PBM erbjuder även skräddarsydda utbildningar inom psykologi/psykiatri; tex sömn, perfektionism och prestationsbaserad självkänsla mm. Kontakta oss för att få veta mer!

Vi erbjuder även grupputbildningar i praktisk stresshantering och ITA Integrerad tillämpad avslappning på plats hos oss eller ute hos kund.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Hållbar hög prestation

1/2 - 2 heldagar

I dagens arbetsliv är det extra viktigt att ha kunskap om hur vi själva påverkas av att arbeta i högt tempo med höga krav. Vi vet att stress idag är den enskilt viktigaste faktorn till ohälsa i arbetslivet och kostar individer, företag och samhälle oerhörda pengar. Genom att lära dig mer om prestation, stress och stresshantering så ökar du dina chanser att hålla över tid.

I utbildningen hållbar hög prestation går vi igenom stressresponsens funktion och hur den påverkar vårt tänkande. Fokus i utbildningen ligger på att lära ut praktiska verktyg för dig som medarbetare att hantera din egen stress. Vi varvar teoripass med övningar och reflektion över ditt eget beteende. Vi jobbar även med en handlingsplan för att hjälpa dig komma vidare och förändra dina beteenden.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Coaching

1/2 - 1 heldag

Teoretisk genomgång av coaching och dess effekter.

Läs mer om Coaching för medarbetare här.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.