Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

OBM Beteendebaserat ledarskap

Konsulttjänster inom Beteendebaserat Ledarskap 1 - 3 heldagar

Chefer som förtydligar och förstärker organisationens viktigaste beteenden skapar motivation och drivkraft hos medarbetarna. Beteendebaserat ledarskap (Organizational Behaviour Management) är en väl beprövad och effektiv metodik för ledarutbildning och organisationsutveckling. Genom att identifiera viktiga nyckelbeteenden tydliggörs vad som krävs för att nå målen och skapa långsiktig lönsamhet. En förändring som håller.

I våra ledarskaps- och organisationsuppdrag arbetar vi aktivt för att på chefsnivå identifiera och påverka relevanta beteenden som leder till uppsatta mål. För att nå en beteendeförändring krävs att hela gruppen engageras i en aktiv lärandeprocess. Insatserna är därför praktiskt inriktade med konkreta verktyg som cheferna först lär sig teoretiskt och sedan prövar praktiskt i organisationen.

Utmärkande för beteendebaserat ledarskap (OBM)

  • Utgår ifrån kunskap om mänskligt beteende, varför vi människor gör som vi gör
  • Mätbart och resultatinriktat
  • Sammankopplar beteenden med ekonomiska lönsamhetsmål
  • Är vetenskapligt beprövat i olika branscher
  • Utförs av konsulter som är leg. psykologer och certifierade organisationskonsulter i OBM


Kontakta oss så hjälper vi dig att kartlägga era behov utforma lämpliga insatser.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.