Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Paniksyndrom

Paniksyndrom

Paniksyndrom med eller utan agorafobi

Att känna sig panikslagen kan vi nog alla känna igen. Men när du får plötsliga och oväntade panikattacker med symtom som exempelvis hjärtklappning, svettningar, andnöd, yrsel, smärta i bröstet samt domningar kan det istället handla om ett paniksyndrom. Börjar man sedan undvika situationer där man fått en panikattack och blir begränsad i livet kallas det för paniksyndrom med agorafobi. Mycket obehagligt men också ofarligt och kanske framför allt behandlingsbart.


Paniksyndrom med eller utan agorafobi

Paniksyndrom förekommer både med och utan agorafobi. Agorafobi innebär att undvika, eller uthärda med betydande rädsla eller obehag, situationer där man tidigare fått panikattacker eller situationer som det kan vara svårt att fly från eller att få hjälp i, i händelse av plötslig panikattack. Agorafobi kan förekomma i olika styrkor eller grader. En mildare agorafobi kan handla om att man undviker att köra bil långa sträckor ensam men klarar av att köra till och från jobbet eller att gå på bio men se till att få sitta längst ut på en rad. Svårare agorafobi kan göra en person väldigt begränsad, så till den grad att man aldrig någonsin lämna hemmet.

De diagnostiska kriterierna enligt DSM-IV för paniksyndrom är följande:

Välavgränsade episoder av stark oro/skräck eller fruktan som ej beror på någon somatisk sjukdom och ej på drogmissbruk. Ofta en känsla av förestående undergång. Perioderna kommer utan förvarning, i vilken situation som helst (även om natten) och klingar av även utan behandling.

Symtom vid paniksyndrom

Minst fyra av nedanstående symtom skall ingå, varav ett som tillhör de fyra första. Symtomen skall ha kommit plötsligt, snabbt nå sitt maximum och hålla på minst några minuter.

1. Palpationer, bultande hjärta eller ökad hjärtfrekvens
2. Svettning
3. Darrning eller skakning
4. Muntorrhet
5. Svårighet att andas
6. Kvävningskänsla
7. Obehag eller smärta i bröstet
8. Illamående eller magbesvär
9. Känslor av yrsel, ostadighet, virrighet, svimfärdighet
10. Derealisation eller depersonalisation
11. Rädsla att förlora kontrollen eller sitt förstånd
12. Dödsångest
13. Frossbrytningar eller blodsvallningar
14. Parestesier (domningar eller klåda)Panikattacker är resultatet av samverkanseffekter mellan följande faktorer:

-     Stress


-     Kroniskt fysiologiskt påslag/reaktivt autonomt nervsystem


-     Biologiska sårbarhetsfaktorer


-     Psykologiska sårbarhetsfaktorer (ångestfylld förväntan, selektiv uppmärksamhet på och katastroftolkningar av olika kroppsliga och mentala sensationer)


-     Hyperventilering


-     Betingningsprocesser


-     Säkerhets- och undvikandebeteenden


Paniksyndrom kan behandlas genom KBT - kognitiv beteendeterapi.


Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.