Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PTSD - Posttraumatiskt Stressyndrom

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM (PTSD)

En person som varit med om eller bevittnat en traumatisk händelse kan utveckla PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Den traumatiska händelsen har inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av den personliga integriteten hos den som drabbats. Ofta beskriver personen en stark känsla av rädsla eller hjälplöshet i den traumatiska situationen. Det kan handla om ett enskilt trauma som ett överfall, en olycka, en naturkatastrof, en svår förlossning eller en plötslig förlust av en närstående. Det kan även handla om upprepade trauman som våld i nära relationer, krigsupplevelser eller andra situationer där hotet är återkommande.


SYMTOM PTSD 

Vanliga symtom vid PTSD är att återuppleva minnet av traumat. Det kan vara i form av återkommande drömmar, minnesbilder eller förnimmelser som väcker starkt obehag. Andra vanliga symtom är att man undviker sådant som påminner om traumat som platser, personer, tankar eller känslor som påminner om händelsen. Likaså är överspändhet och svårigheter att slappna av vanliga symtom. Det kan ta sig uttryck i form av svårigheter att sova, irritation, koncentrationsproblem eller värk i kroppen. Många som upplevt ett trauma beskriver att de tiden efter har ett eller flera av de symtom som beskrivs ovan. Men om symtomen inte minskar med tiden och inskränker på vardagslivet kan man behöva professionell behandling för att komma vidare.


Behandling vid PTSD 

Det finns olika metoder att behandla PTSD, en av de metoder som har visat sig ha starkast stöd i vetenskapliga studier är exponeringsbehandling, vilket är den behandlingsform vi på PBM erbjuder. Behandlingen går ut på att hjälpa personer som utsatts för trauma att känslomässigt bearbeta den upplevelsen genom att minska mentala och fysiska undvikanden, vilket ofta leder till minskade symtom. Man kan säga att ett övergripande mål med behandlingen är att återta kontrollen över sitt liv igen och få hjälp att minska den påverkan som traumat har på personens liv i stort.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.