Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Social fobi

Social fobi

Specifik fobi eller generaliserad fobi

Väcks stort obehag (ångest) när du är i sociala situationer? Kanske när du skall föreläsa eller hålla ett tal? Har du börjat undvika dessa situationer? Då brukar man benämna det social fobi, som kan vara specifik (alltså enbart för vissa situationer) eller generaliserad (många sociala situationer).

Social fobi, i varierande grad, är ett väldigt vanligt problem. Man brukar uppskatta att ca. 25% av befolkningen upplever mer eller mindre kraftigt obehag när de på olika sätt hamnar i centrum för uppmärksamheten. Sannolikt är det så att problemet blir vanligare och vanligare i takt med att samhällsutvecklingen betonar social förmåga och extraversion i allt högre grad.

För många människor med Social Fobi innebär situationer där man hamnar i centrum att man upplever mycket kraftiga fysiska symtom (hjärtklappning, yrsel, andnöd etc.) och känner att allt blir kaos. Det som egentligen händer är att den egna uppmärksamheten riktas inåt samtidigt som en viss uppvarvning sker fysiologiskt. Upplevelsen är obehaglig och leder till ett undvikande av sociala situationer, vilket i sin tur gör att man saknar erfarenhet och övning på dylika situationer. 


Hur blir jag av med social fobi?

En KBT-behandling för social fobi handlar om att bli medveten om vilka beteenden som vidmakthåller problemet, förändra beteendena och gradvis närma sig de situationer som är skrämmande.

Eftersom sociala situationer kan vara svåra att utsätta sig för rent praktiskt, kan man hos PBM få göra delar av sin behandling med hjälp av Virtual Reality (VR). Det går i korthet ut på att man genom datorsimulering får öva på att hålla tal, föreläsning eller träffa människor i grupp.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.