Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Sömnbesvär och insomni

Sömnbesvär & Insomni

Någon enstaka natts dålig sömn är normalt men när merparten av veckans nätter innebär att vi har svårt att somna, vaknar tidigt eller har många uppvaknanden per natt, och det pågår under minst en månad är det en sömnstörning (insomni).

Den vanligaste behandlingen för insomni är idag medicinering, men på senare år har kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlingsalternativ fått allt större genomslagskraft.


Evidensbaserad - KBT som behandlingsalternativ vid insomni är evidensbaserad och förutom farmakologisk behandling är KBT i dagsläget det enda alternativet med tillräckligt vetenskapligt stöd (Morin, Vallières, Guay, Ivers et al., 2005).

Långsiktiga resultat - Effekten av KBT-behandling vid insomni kvarstår under en längre tid jämfört med farmakologisk behandling (Morin, 2006)

Inga biverkningar – Till skillnad från farmakologisk behandling ger KBT inte biverkningar i form av beroende, ökad tolerans eller andra typer av biverkningar (Morin & Espie, 2004).


Hur kan jag behandla min insomni?

Trots att en så stor andel idag lider av insomni och trots evidens för KBT är det idag långt ifrån alla som erbjuds denna behandling. Vi på PBM vill därför bidra till att göra denna behandling mer tillgänglig och erbjuder därför behandling för dina besvär.

Syftet med behandlingen är att förbättra den dagliga förmågan genom ökad sömnkvalitet.

Behandlingen erbjuder personer som lider av insomni en effektiv behandling för att förbättra sömnen och på sikt bidra till ett minskat lidande och ett fullvärdigt liv. Behandlingen innehåller de komponenter som visat sig ge bäst resultat:

- Sömnrestriktion

- Stimuluskontroll

- Visualisering och avslappning

- Sömnhygien

- Utbildning om sömn och information om sömnmedel

- Kognitiva tekniker

- Insatser för vidmakthållande och återfallsprevention

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.