Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom

Stress uppstår när omgivningens krav hotar att överskrida individens kapacitet och resurser och är i grunden något helt ofarligt. Stress behöver inte handla om de faktiska kraven som ställs på individen, utan om individens egen bedömning av relationen mellan omgivningens krav och den egna förmågan.Över tid är det relationen mellan återhämtning och den belastning man har i livet (stress) som kan orsaka eventuellt utmattningssyndrom. 


Symtom på utmattningssyndrom

• Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har funnits under minst sex månader.


• Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.


• Minst fyra av följande symtom har förekommit i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod: 


– Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
– Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker undertidspress
– Känslomässig labilitet eller irritabilitet
Sömnstörning
– Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
– Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet


Lider du av utmattningssymtom? Du kan själv göra ett kort test för utmattningssyndrom online.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.