• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom

Stress uppstår när omgivningens krav hotar att överskrida individens kapacitet och resurser och är i grunden något helt ofarligt. Stress behöver inte handla om de faktiska kraven som ställs på individen, utan om individens egen bedömning av relationen mellan omgivningens krav och den egna förmågan.Över tid är det relationen mellan återhämtning och den belastning man har i livet (stress) som kan orsaka eventuellt utmattningssyndrom. 


Symtom på utmattningssyndrom

• Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har funnits under minst sex månader.


• Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.


• Minst fyra av följande symtom har förekommit i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod: 


– Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
– Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker undertidspress
– Känslomässig labilitet eller irritabilitet
Sömnstörning
– Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
– Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.