Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Tvångssyndrom OCD

Tvångssyndrom OCD

Tvångssyndrom - Obsessive Compulsive Disorder

Om man besväras av tvångssyndrom kan man besväras av ångestskapande eller obehagliga tankar (tvångstankar). Det kan till exempel vara tankar om att man glömt låsa dörren, att man kommer få en smitta eller att saker måste vara i perfekt ordning. För att lindra tvångstankarna kan man göra någon handling (tvångshandling) som till exempel rycka i dörren om och om igen, tvätta händerna mycket eller lägga saker så de ligger symmetriskt.

Tvångstankar och tvångshandlingar kan bli mycket besvärande och man kan ägna mycket tid åt att försöka hantera tankarna. Man kan vara medveten om att tankarna inte är realistiska men fortfarande besväras av tvångstankar och tvångshandlingar.


Behandla tvångssyndrom med KBT

Den psykologiska behandling mot tvångssyndrom som har visat bäst effekt i forskning är kognitiv beteendeterapi med exponering och responsprevention. En typisk behandlingskontakt inleds med att man kartlägger hur tvånget ser ut på en detaljerad nivå. Man kartlägger bland annat vad som sätter igång tvångstankar, vilka handlingar och tankar man ägnar sig åt och vad konsekvenserna blir av handlingarna. Ofta kan man se att tvångshandlingar minskar obehaget direkt när man utfört dem, men inte gör att tvångstankarna försvinner på längre sikt. Denna kortsiktiga lindring är vad som håller problemen vid liv och gör det svårt att sluta.

I behandlingsfasen får man jobba med att utsätta sig för ångestväckande tankar och aktiviteter (exponering) utan att göra tvångshandlingen (responsprevention). Detta görs på ett strukturerat och metodiskt sätt och man börjar vanligen med enklare situationer. Genom att inte utföra tvångshandlingen kan man bygga på med nya erfarenheter kring vad som faktiskt händer. Dessa erfarenheter blir som motbevis för tvångstanken och gör att man upplever mindre ångest och obehag.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.