Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Fördjupa dina kunskaper

Metodutbildning

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom rekrytering, KBT och intervjumetodik. Vi har samarbete med Karolinska institutet och stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Utbildning-ledare

Bli en bättre ledare

Våra utbildningar syftar alltid till att nå maximal effekt, vilket innebär att deltagarna med hjälp av våra expertkunskaper utvecklar egna, konkreta verktyg att använda i sin vardag. Vid våra utbildningar lägger vi stor vikt vid verklighetsnära övningar, eftersom vi vet att färdigheter utvecklas genom att utföra dem praktiskt. Utbildningarna går att anpassa efter dina behov och tidsramar.Vi erbjuder flera typer av chefsutbildningar, beroende på vilka behov som föreligger. Utbildningen Hållbar hög prestation för chefer är en användbar utbildning där ledare lär sig identifiera riskfaktorer i sina egna, samt medarbetarnas arbetssituationer. Förändringsledning och Coachande ledarskap är andra ledarskapsutbildningar vi kan erbjuda.


Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Utbildning-medarbetare

Verktyg för prestation och stresshantering

Våra utbildningar sker på beteendepsykologisk grund i tre steg. Ny kunskap leder till reflektion, som i sin tur leder till bestående beteendeförändring. Processen konkretiseras genom reflektions- och diskussionsövningar samt att varje individ får ta fram sin egen handlingsplan.


Våra utbildningar går att anpassa efter behov och tidsramar.


Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

MetodutbildningFördjupa dina kunskaper

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom rekrytering, KBT och intervjumetodik. Vi har samarbete med Karolinska institutet och stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.