Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Sök vård för utmattning och långvarig smärta hos oss

Visste du att du kan välja oss som ditt vårdval i Stockholm om du lider av långvarig smärta och/eller utmattning? Du söker enkelt vård hos oss genom en remiss från din behandlare inom vården, exempelvis din läkare, psykolog eller rehabkoordinator. Du kan även direkt skicka in en egenremiss för bedömning. Det betyder också att ditt högkostnadsskydd gäller hos oss. Varmt välkommen till någon av våra mottagningar. Just nu kan du även, vid behov, få behandling online via videolänk.

Du kan enkelt skicka in en egenremiss via 1177 Vårdguidens e-tjänster. När du klickar på någon av mottagningarnas länkar här på sidan får du logga in på 1177 (via till exempel bank-id) och kommer sedan till anmälan till våra behandlingar. 

Egenremiss till PBM City Rehab
PBM City Rehab, Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm

Egenremiss till Globen Rehab
PBM Globen Rehab, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov

Du kan även posta en egenremiss till oss. Ladda ner formuläret här och skicka till den mottagning du vill komma till, adresserna ser du här ovan.

Skicka in egenremiss för digital utmattningsrehabilitering via 1177 E-tjänster.

Här kan du skicka in en egenremiss via vår digitala portal

Har du frågor om egenremiss eller våra behandlingar inom vårdvalet? Kontakta oss via 1177 – du loggar in med ditt bank-id och kan skriva och få svar på samma sätt som via e-post.

Högkostnadsskyddet gäller hos oss

PBM Rehab i Norrköping - rehabiliteringsverksamhet

På vår mottagning i Norrköping bedriver vi rehabilitering i öppenvård för patienter med besvär från rörelseorganen och även i kombination med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Vi arbetar på uppdrag av region Östergötland (östra länsdelen) och vårt team är multimodalt bestående av fysioterapeuter, kiropraktor, psykolog och arbetsterapeut.

Här kan du läsa mer och kontakta oss.


Så behandlar vi

Vår rehabilitering baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta. Under rehabilitering hos oss får du behandling i ett team bestående av flera olika professioner: läkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator. Rehabiliteringen sker individuellt och i grupp. 

Under rehabiliteringen samordnas kontakt med arbetsgivare, försäkringskassa och i förekommande fall även arbetsförmedling. Detta för att ge möjlighet till en stabil arbetsåtergång. 

Vårt gemensamma mål är att du ska komma tillbaka till förbättrad hälsa, ett funktionellt arbetsliv och en välfungerande vardag.

Du kan få remiss till oss via din behandlare, exempelvis läkare, psykolog eller rehabkoordinator. Du kan också enkelt skicka in en egenremiss, det gör du via länkarna här på sidan. 

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset erbjuder vi nu behandling både på plats i våra lokaler och på distans via videolänk. Tillsammans kommer vi överens om vad som är bäst för just dig.


Maria Persson, rehabkoordinator vid PBM Globen Rehab i Stockholm, ger här konkreta exempel på hur vi jobbar med processen kring arbetsåtergång efter sjukskrivning. 


vi ser till helheten

Vi vet hur viktigt det är med ett fungerande arbetsliv för att livet som helhet ska fungera. Vi har lång erfarenhet av att diagnostisera och behandla stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom och olika former av långvarig smärta och av att hjälpa patienter tillbaka till ett funktionellt arbetsliv och ett fungerande vardagsliv. 

Kroppen och psyket samspelar, därför tar vi hänsyn till båda delarna vid behandling av smärta och utmattningssyndrom. Vi strävar efter att tillsammans med dig öka din funktionsförmåga, vilket för dig i arbetsför ålder innebär tidigt fokus på återgång i arbete.

Vårt team

Vi arbetar i team som består av läkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator.

Alla våra psykologer har spetskompetens inom KBT, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering.

Många av våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring eller mental hälsa och har specialkompetens inom rehabilitering.

Våra läkare har specialkompetens inom rehabiliteringsmedicin, smärtlindring, allmänmedicin eller psykiatri.

Våra kvalificerade rehabkoordinatorer har god erfarenhet av att hjälpa patienter att få till en bra dialog och planering med arbetsgivaren. Tillsammans med dig planerar de möten med arbetsgivaren eller instanser som arbetsförmedling och försäkringskassa, samt ger dig information om regler kring sjukskrivning.


så här går det till

INFÖR FÖRSTA MÖTET

Innan du kommer till oss ber vi dig fylla i några formulär som ligger till grund för vår bedömning. För dig med utmattningssymtom kan du börja med att göra ett test för utmattningssymtom online. Du kommer också att kallas till en introduktionsföreläsning för att få reda på lite mer om rehabiliteringen och kunna ställa frågor direkt till verksamhetschefen.

BEDÖMNINGEN

När du kommer till PBM får du träffa läkare, psykolog och fysioterapeut under en bedömningsperiod. Teamet diskuterar efter detta om du uppfyller våra kriterier och om vår rehabilitering passar dig. Är du i behov av annan behandling ger vi förslag på detta till den person som remitterat in dig. Du får alltid komma tillbaka och träffa hela bedömningsteamet. Bedömer vi att du kan erbjudas rehabilitering tar vi tillsammans fram en rehabiliteringsplan. I planen ingår hur vi ska planera tiden och hur insatserna ska prioriteras.

REHABILITERINGEN

Innan rehabiliteringen startar får du fylla i några formulär igen. Rehabiliteringen pågår vanligen i 3 månader. Behandlingen sker huvudsakligen i grupp men du kommer även att träffa ditt behandlande team under rehab för att planera och utvärdera din behandling. Du kommer att få effektiva verktyg som hjälper dig hantera din smärta och/eller utmattning.

AVSLUTNING

Efter avslutad rehabilitering kommer du att fylla i samma frågeformulär som vid inledningen av din behandling, så att vi tillsammans med dig kan utvärdera effekten av rehabiliteringsperioden. På detta sätt får vi konkret bekräftelse på att din rehabilitering har lyckats.

 Tack vare dessa mätningar vet vi att våra patienter har fått god hjälp att komma tillbaka till sina liv. Du kan ta del av våra tidigare resultat här

Du kan be din läkare om en remiss direkt till PBM eller skicka in en egenremiss till oss.

Vi har mottagningar på:

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5 (Globenområdet)

kontakta oss

Kontakt med oss sker lättast via Mina Vårdkontakter som du når via antingen 1177 Vårdguiden eller direkt på Mina Vårdkontakter Där sker inloggning med ditt bank-id och det går bra att skriva och få svar där på samma sätt som med e-post.

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.