Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

TILL DIG SOM BEHANDLAR PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA

PBM samarbetar med Region Skåne och är en av vårdgivarna i Vårdval Psykoterapi. Vi erbjuder KBT för patienter med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa.

VÅRDVAL PSYKOTERAPI

Du som är läkare inom primärvården i Region Skåne kan remittera dina patienter, 16 år eller äldre, som har lättare till medelsvåra besvär på grund av stress, ångest eller depression till oss för KBT. Vi tar emot patienter för KBT-kort samt för KBT-lång. Samtliga behandlare inom PBM är legitimerade psykologer med spetskompetens inom KBT och evidensbaserad psykologisk behandling. Vi har hög tillgänglighet och patienten får träffa psykolog inom 30 dagar från att remiss är inkommen.

HUR GÅR DET TILL?

När du har bedömt att patienten är lämplig för kognitiv beteendeterapi (vidare information finns på Region Skånes hemsida) skickar du en remiss till oss där diagnos, beskrivning av patientens svårigheter och önskad behandling framgår. Vi kallar därefter patienten till ett bedömningssamtal som hålls med en erfaren psykolog. Vid besöket görs en plan för behandlingen och vi bekräftar att behandling påbörjats. Om annan behandling bedöms vara mer lämplig återkopplas även detta till dig som remittent. 

En behandling med individuell kognitiv beteendeterapi består vanligtvis av 6-10 sessioner (KBT-kort) eller 6-25 sessioner (KBT-lång) á 45 minuter, där fokus ligger på att förändra de beteenden och attityder som inte fungerar eller som skapar stress och annan problematik. Läkaren på vårdcentralen har det medicinska ansvaret för patienten under hela behandlingstiden.

Varje session kostar 200 kr. Hos oss gäller även Högkostnadskortet, vilket innebär att patienten går gratis efter att ha kommit upp i en totalsumma av 1150 kr.

Efter genomgången behandling återkopplas behandlingsresultat och eventuella rekommendationer tillbaka till dig som är remittent. Vi utvärderar våra resultat noggrant och samtliga patienter får fylla i enkäter innan behandling inleds, samt när behandlingen är klar. Vi kan därför ge högkvalitativ återkoppling.

Kontakta gärna PBM om du har frågor kring vår verksamhet.

PBM Malmö
Nordenskiöldsgatan 6
211 19 MALMÖ
040-618 14 00

Information om Vårdval Psykoterapi för remittenter på Vårdgivare Skåne 

Information om Vårdval Psykoterapi för patienter på 1177.se


För att komma i kontakt med oss:
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Därefter är det inte längre tillåtet för oss att ha kontakt med Er via vanlig e-post. Istället måste kontakten ske via Mina VårdKontakter som du når via antingen 1177 Vårdguiden eller direkt på adressen www.minavardkontakter.se. Där sker inloggning med ditt bank-id och det går bra att skriva och få svar där på samma sätt som med E-post.

 

Kontakta oss

För att läsa våra databasbehandlingsvillkor, klicka här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.