Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Ladda ner formuläret

Posta en egenremiss

PBM är en av vårdgivarna i vårdvalet

Som en av vårdgivarna inom specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom i Region Stockholm bedömer och rehabiliterar PBM patienter med långvarig smärta med eller utan samsjuklighet samt patienter med utmattningssyndrom. Våra metoder är effektiva och har väl beprövad vetenskaplig förankring. Vi har korta väntetider och det är enkelt att remittera till oss.

PBM är godkänd vårdgivare inom vårdval som omfattar behandling av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom.

Vi har ett effektivt bedömnings- och rehabiliteringskoncept baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta. Hos oss får patienterna en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT. Rehabiliteringen sker såväl individuellt som i grupp.

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering. Våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring och våra läkare har specialkompetens inom rehabilitering, smärtlindring, allmänmedicin och psykiatri. Våra rehabkoordinatorer har den kompetens som krävs för att ge patienterna möjlighet till långsiktig återgång i arbete. De planerar arbetsgivarmöten samt håller kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Under rehabiliteringen tar vi i de flesta fall över ansvaret för sjukskrivningen.


Vi har korta väntetider och du kan enkelt remittera patienter med utmattningssyndrom samt långvarig smärta till oss både via Take Care och post.

I Take Care: PBM City Rehab eller PBM Globen Rehab

Postadress till våra mottagningar:

PBM City Rehab
Brahegatan 13 A
114 37 Stockholm

PBM Globen Rehab
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov

Här kan ni läsa mer om vårt digitala format för behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom: www.utmattning.se/vardgivare


vi ser till helheten

 PBM har ett välfungerande flöde baserat på kognitiv beteendeterapi för patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta.

Studier har visat att just samsjuklighet med psykisk ohälsa (ej enbart depression) ökar smärtans intensitet och ger negativa effekter på psykosocial funktion. På PBM ser vi därför till helheten. Oavsett orsak till smärtan anpassar vi behandlingen efter patientens behov.

Innan patienten kommer till PBM första gången

Patienten bör vara medicinskt färdigutredd. I remissen bör du också specificera om patienten har stressrelaterad ohälsa, smärta eller en kombination av båda. Remiss till vårdvalet rehabilitering av långvarig smärta med och utan samsjuklighet och utmattningssyndrom bör innehålla information enligt www.viss.nu, icke-malign smärta och psykisk ohälsa.

REHABILITERING BASERAD PÅ KBT

Rehabiliteringen inleds med en multidisciplinär och standardiserad bedömningsfas av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, fysioterapeut och psykolog. Efter den första bedömningen kommer teamet tillsammans med patienten att ta fram en rehabiliteringsplan som grundas på de symtom och funktionsinskränkningar som framkommit.

Behandlingen baseras på psykologintervention individuellt och i grupp av läkare, fysioterapeut, psykolog och rehabkoordinator. Inom ramen för vårdvalet erbjuder vi våra patienter en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT. Problematiken kan vara såväl stressrelaterad ohälsa som långvarig smärta eller en kombination av båda. Rehabiliteringen sker individuellt och i grupp, där patienten alltid är delaktig i planeringen och behandlingen.

Utvärdering kommer att ske i form av rapportering av resultat till Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och Region Stockholm

GRUPPBEHANDLING

Alla patienter får delta i gruppbehandlingar. Behandlingarna kommer att vara standardiserade och erbjuds till såväl smärt- som utmattningspatienter och är till stor del av interaktiv karaktär. Exempel på symtom och dess hantering som kommer diskuteras är stress, sömn, smärta, katastroftänkande och spänningstillstånd.

Till den interaktiva undervisningen kommer praktiska moment varvas med teori. PBM har idag ett aktivt utvecklingsarbete inom E-hälsa för att optimera patientens delaktighet och egenansvar. Rehabkoordinatorerna håller en föreläsning med titeln ”Sjukskrivning och arbetsåtergång”.

FÖRSÄKRINGSKASSAN & ARBETSFÖRMEDLINGEN

PBM vill verka för att upprätthålla god kontakt med såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och borga för att göra sjukskrivningsprocessen så jämställd som möjligt och att eventuella aktiviteter kan samordnas mot arbetsmarknaden. Samverkan sker med patienten i form av återkoppling, planerade rehab-möten och diskussion om synkroniserade insatser vid arbetsåtergång. Dessa diskuteras i teamet och rehabkoordinator initierar.

Kontakta gärna PBM om du har frågor kring vår verksamhet:

Anna Gustafsson, enhetschef Globen: anna.gustafsson@pbm.se

Natalie Szablowski Engdahl, enhetschef City: natalie.szablowski@pbm.se

Vi har mottagningar på:

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5 (Globenområdet)

kontakta oss

Sedan den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft kan vi inte längre ha kontakt med dig via e-post. Istället måste kontakten ske via Mina Vårdkontakter som du når via antingen 1177 Vårdguiden eller direkt på Mina Vårdkontakter Där sker inloggning med ditt bank-id och det går bra att skriva och få svar där på samma sätt som med e-post.


 

Kontakta oss

Läs våra databasbehandlingsvillkor.

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.