Förändring som håller

Ledande i Skandinavien inom beteendepsykologi,
psykologiska tjänster och behandlingar.

Bakgrund Grön Landskap 2024-2

Nyheter

Rehabilitering av utmattningssyndrom och långvarig smärta

I och med att vårdvalets specialiserade rehabilitering vid långvarig smärta och vid allvarligare form av utmattningssyndrom föreslås att upphöra under 2025 så vill vi förtydliga att vi fortsätter bedriva verksamheten som vanligt för att ge våra patienter bästa möjlig behandling.
Remisser och patienter tas fortsatt emot.

Välkommen att skicka remiss för rehabilitering av långvarig smärta och utmattningssyndrom till oss. Vi arbetar på uppdrag ifrån Region Stockholm frikort och vanligt sjuktaxa gäller.

Kognitiv beteendeterapi är kärnan i våra behandlingar.

KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som inte fungerar eller som skapar stress och annan problematik. Behandlingen skräddarsys efter klientens behov.

Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT.
KBT handlar om att klienten ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur klienten uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.