Förändring som håller

Ledande i Skandinavien inom beteendepsykologi, psykologiska tjänster och behandlingar.

Boka TidKontakta oss

Rehabilitering av utmattningssyndrom och långvarig smärta

Regionenen har beslutat att avveckla vårdvalet för långvarig smärta och allvarligare form av utmattningssyndrom sista mars 2025.

Vi bedriver verksamhet som vanligt tillsvidare för att ge våra patienter bästa möjlig behandling. Vi arbetar på uppdrag ifrån Region Stockholm frikort och vanligt sjuktaxa gäller. Välkommen att skicka remiss.

Skicka Remiss

Kognitiv beteendeterapi är kärnan i våra behandlingar

KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som inte fungerar eller som skapar stress och annan problematik. Behandlingen skräddarsys efter klientens behov.

Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT. KBT handlar om att klienten ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur klienten uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.

Läs mer om hur vi jobbar

Våra tjänster

Genom effektiva och vetenskapligt förankrade metoder skapar vi utveckling och resultat som består.​ PBM verkar nationellt i hela Sverige och har ett brett utbud av tjänster och behandlingar inom beteendepsykologi.​

sleeping-in-bed-plant-bakground

Utmattningssyndrom

Vid allvarligare form av utmattningssyndrom kan man söka till vår specialistrehabilitering. Vi har två mottagningar i Stockholm en vid Globen och en vid Östermalmstorg samt en digital behandling för den som har svårt att ta sig till våra mottagningar i Stockholm. Vi arbetar på uppdrag ifrån Region Stockholm frikort och vanligt sjuktaxa gäller.

Vi erbjuder även utredning och behandling på engelska, samt tolk för andra språk vid behov.

Läs mer

Lång­varig smärta

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av att möta personer med långvarig smärta.

Vi har två mottagningar i Stockholm en vid Globen och en vid Östermalmstorg. PBM arbetar på uppdrag ifrån Region Stockholm frikort och vanligt sjuktaxa gäller. Både utredning och rehabilitering är på specialistnivå.

Läs mer

Privat KBT

Vi behandlar och rehabiliterar flera vanliga besvär där KBT är hjälpsamt så som sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet, socialfobi, stress, paniksyndrom, PTSD, relationsbesvär och livskris.

Du kan boka tid för att träffa en legitimerad psykolog på någon av våra mottagningar eller ett digitalt besök. Vi hjälper dig oavsett var du bor.

Läs mer

Rehab Norrköping

Vi är experter på kroppen och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv i ett multimodalt team. Vi bedriver rehabilitering både fysiskt och digitalt för patienter med muskuloskeletala besvär. Remiss behövs inte.

Läs mer

Organi­sations- och ledar­utveckling

Ett hållbart arbetsliv möjliggörs av kollegor, chefer och ledare som förstår hur de kan bidra till en företagskultur som stärker och stöttar alla medarbetare.​ Vi hjälper individer företag och organisationer att må och prestera bättre – för ett hållbart arbetsliv och meningsfull fritid.

Läs mer

AFU

Teambaserad arbetsförmågeutredning stödjer de som har fysiska, psykiska eller psykosociala besvär som påverkar arbetsförmågan. Vi kan hjälpa dig med en bedömning, för att du ska få tydliga förutsättningar både för arbetsanpassning och rehabilitering.

Läs mer

Här finns vi

Kry
Partner
10 mottagningar
PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Kalmar, Värnamo, Kronoberg

Lasarettsgatan 3B, 331 30 Värnamo

Läs mer
PBM Globen rehab Stockholm

Arenav. 27, 121 77 Johanneshov

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Örebro

Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Göteborg

Kristinelundsgatan 13, 411 35 Göteborg

PBM rehab Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

PBM City rehab Stockholm

Brahegatan 13 A, 114 37 Stockholm

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Halmstad

Beteendemedicinskt Center SV AB Norra vägen 13, 302 32 Halmstad

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Uppsala

Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Gävle

Norra Skeppsbron 7, 803 10 Gävle

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Malmö

Beteendemedicinskt Center SV AB Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

10 mottagningar
PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Kalmar, Värnamo, Kronoberg

Lasarettsgatan 3B, 331 30 Värnamo

PBM Globen rehab Stockholm

Arenav. 27, 121 77 Johanneshov

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Örebro

Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Göteborg

Kristinelundsgatan 13, 411 35 Göteborg

PBM rehab Norrköping

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

PBM City rehab Stockholm

Brahegatan 13 A, 114 37 Stockholm

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Halmstad

Beteendemedicinskt Center SV AB Norra vägen 13, 302 32 Halmstad

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Uppsala

Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Gävle

Norra Skeppsbron 7, 803 10 Gävle

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Malmö

Beteendemedicinskt Center SV AB Kalendegatan 18, 211 35 Malmö