Förändring som håller

Ledande i Skandinavien inom beteendepsykologi,
psykologiska tjänster och behandlingar.

PBM Wave Head Grön Ljusgrön-2

Nyheter

Rehabilitering av utmattningssyndrom och långvarig smärta

Efter region Stockholms besked att vårdvalet för långvarig smärta och utmattningssyndrom bör avvecklas under 2025, vill vi förtydliga att vi kommer fortsätta bedriva verksamheten som vanligt - för att ge våra patienter bästa möjlig behandling.

Välkommen att skicka remiss för rehabilitering av långvarig smärta
och utmattningssyndrom till oss!

Kognitiv beteendeterapi är kärnan i våra behandlingar.

KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som inte fungerar eller som skapar stress och annan problematik. Behandlingen skräddarsys efter klientens behov.

Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT.
KBT handlar om att klienten ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur klienten uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.