Om PBM

De flesta kommer någon gång under livet kämpa med någon form av psykiskt lidande. Som tur är finns idag flera psykologiska behandlingar med starkt vetenskapligt underlag som leder till förändring som håller.

Hur vi jobbar

Alla våra behandlingar grundar sig i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitement therapy (ACT).

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, är grunden i alla våra behandlingar. KBT fokuserar på samspelet mellan individ och omgivning, samt hur tankar, beteenden och känslor påverkar varandra. Genom KBT arbetar man för att förändra beteenden som ökar risken för lidande och smärta. Med olika strategier lär man sig att hantera svåra tankar och känslor för att minska deras inflytande över tid. Behandlingen anpassas efter klientens behov.

Gemensamt för all KBT:

  • Strukturerad och målinriktad behandling
  • Terapeuten spelar en aktiv roll
  • Samarbetet mellan terapeut och klient är centralt
  • Fokus på förändring här och nu, även om förståelse för det förflutna är viktig
  • Hemuppgifter som klienten utför mellan sessionerna

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy - ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) som under de senaste åren fått stor genomslagskraft både i forskning och i praktik. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och ta sedan ta steg mot det liv som man vill leva. Det ingår även att få verktyg för hur man kan hantera svåra inre upplevelser som kan stå i vägen för att agera i linje mot ökad meningsfullhet i livet. I detta ingår förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser som exempelvis smärta. Utgångspunkten i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sitt liv, fatta aktiva val, förändra det som går och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka.

Forskning inom KBT och ACT

Omfattande vetenskapliga prövningar har lagt grunden för att det idag finns väl dokumenterat att KBT och ACT är effektivera vid olika former av ångestproblem (paniksyndrom, social fobi, generaliserad ångest, PTSD, specifika fobier), sömnproblem, långvarig smärta, depressioner och ätstörningar.

Forskning om utmattningssyndrom är fortfarande begränsat. Tillsammans med forskare från Uppsala har PBM sedan flera år tillbaka ett samarbete kring just behandling av utmattningssyndrom. En vetenskaplig artikel är redan publicerad och för närvarande pågår publiceringen av flera artiklar baserat på data från vår rehabilitering av utmattningssyndrom.

Våra mottagningar

Stockholm City

PBM City Rehab

Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta Tel: 08 408 878 00

Amanda Hintze

Biträdande verksamhetschef

Address Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm

See on map

Stockholm - Globe area

PBM Globen Rehab

Rehabilitation regarding fatigue syndrome and long-term pain Tel: 08 408 878 50

Josefin Nordin / Malin Sjölund-Nilsson

Deputy Operations Managers

Address Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, floor 5

See on map

Göteborg

Tel: 010-288 24 00

Address

Kristinelundsgatan 13, 3 tr, 411 35 Gothenburg

See on map

Malmö

Tel: 010-288 24 00

Address

Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

See on map

Uppsala

Tel: 010-288 24 00

Address

Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala

See on map

Gävle

Tel: 010-288 24 00

Address

Drottninggatan 18, 803 20 Gävle

See on map

Linköping

Tel: 010-288 24 00

Address

S:t Lars gatan 3, 582 24 Linköping

See on map

Norrköping

Tel: 010-182 29 00

Address

Slottsgatan 69, 602 22 Norrköping

See on map

Hållbart arbetsliv / privat enhet

Tel: 010-288 24 00

Address

Drottninggatan 25, 111 51 Stockholm

See on map

Kontakt