För företag

Effektiva insatser vid psykisk ohälsa​

Upptäck psykisk ohälsa hos medarbetare tidigt och stötta med individanpassad behandling och rehabilitering av högsta kvalitet – för hållbart tillfrisknande och en effektiv återgång i arbete.

Genom att snabbt och effektivt erbjuda stöd till medarbetare som visar tecken på eller sjukskrivits för psykisk ohälsa visar du inte bara omtanke för din personal – det är också lönsamt. Med hjälp av vårt stora utbud av digitala och fysiska behandlings- och rehabiliteringstjänster inom psykisk ohälsa stöttar du medarbetare och förhindrar eller förkortar sjukskrivning samt minskar risk för återinsjuknande.

Utöver insatser till individen ger vi chefer professionell vägledning i att stötta
individens rehabilitering. Med oss vid sin sida kan chefen känna sig trygg i
att de uppfyller sitt chefsansvar och samtidigt få avlastning så att de kan
koncentrera sig på verksamheten.

PBM Wave Head Grön Ljusgrön-1
caihx01652

Vikten av bra rehabilitering

Tidiga insatser lönar sig. Varje dags frånvaro kostar medarbetaren 10% av månadslönen – och medarbetarnas psykisk ohälsa kostar verksamheten upp till fyra gånger mer än direkta kostnader för sjukfrånvaro.

Med ett behandlings- och rehabiliteringsprogram på plats minskar verksamheten risken för sjukskrivning och erbjuder medarbetare snabb, effektiv och individanpassad hjälp vid psykisk ohälsa. Medarbetare som erbjuds rehabilitering kommer tillbaka fortare och får rätt anpassning efter sjukskrivningen, vilket är ekonomiskt fördelaktigt både för individen och verksamheten.

Beställarportal

Du som organisation kan säkert och enkelt beställa tjänster inom företagshälsa som hälsoundersökningar, utredning, behandling, kartläggning, coachning, stödsamtal med mera genom vår beställarportal.
ima227551

Så jobbar vi

Våra individuella behandlings- och rehabiliteringsprogram bygger på den senaste forskningen och Karolinska Institutets riktlinjer för arbete med psykisk ohälsa i arbetslivet.

Det innebär att vi stöttar individen och har ett nära samarbete med chef och HR. Programmen anpassas efter individen och innefattar utredning, bedömning, behandlings- eller rehabiliteringsplan.

Vi bistår också individens chef och HR med rådgivning kring bemötande och anpassning.

Vi utvärderar alla våra behandlingar och vi vet därför att våra insatser halverar symptom och dubblerar arbetsförmågan.

gruppterapi1_lr

Våra tjänster

Vi finns tillgängliga både digitalt och på plats. Vi kan erbjuda helt digitala program med psykologstöd på distans eller sedvanlig psykologkontakt som kompletteras med digitala verktyg och behandlingsmoduler vid behov.

Exempel på insatser:

  • Flow (internetbaserad självhjälps-KBT)
  • Individuella KBT-program
  • Gruppbehandling
  • Utmattningshjälpen 
  • IKBT
  • Mindfulness
  • Chefsutbildning i effektiv rehabilitering
  • Utveckling av verksamhetens rehabiliteringsprocess

Kontakta oss

Vill du veta mer om behandling, rehabilitering och vad vi kan göra för din organisation?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som hjälper din verksamhet motverka ohälsa och öka produktiviteten på arbetsplatsen.