PBM

De flesta kommer någon gång under livet kämpa med någon form av psykiskt lidande. Som tur är finns idag flera psykologiska behandlingar med starkt vetenskapligt underlag som leder till förändring som håller.

Bakgrund Grön Landskap 2024-2

Hur vi jobbar

Alla våra behandlingar grundar sig i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitement therapy (ACT).

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT som det i vardagligt tal kallas, utgör grunden i alla våra behandlingar. I KBT ligger fokus på interaktionen mellan individ och omgivning och på hur individens tankar, beteenden och känslor hänger ihop och ständigt påverkar varandra i ett ömsesidigt samspel. I KBT arbetar man på olika sätt om att på olika sätt förändra de beteende som på lång sikt ökad risken för lidande och smärta. Med hjälp av olika strategier får man även hjälp hur man kan förhålla sig till svåra tankar och känslor för att de på sikt ska få mindre inflytande i livet. Behandlingen skräddarsys efter klientens behov.

Gemensamt för all form av KBT är att:

  • Behandlingen är strukturerad och målinriktad
  • Terapeuten spelar en aktiv roll
  • Terapirelationen betonar samarbete mellan terapeut och klient
  • Fokus på förändring här och nu, även om det förflutna såklart är viktigt för att förstå varför vi tänker, känner och gör som vi gör här och nu. 
  • Användning av hemuppgifter som klient utför mellan terapisessioner

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy - ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) som under de senaste åren fått stor genomslagskraft både i forskning och i praktik. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och ta sedan ta steg mot det liv som man vill leva. Det ingår även att få verktyg för hur man kan hantera svåra inre upplevelser som kan stå i vägen för att agera i linje mot ökad meningsfullhet i livet. I detta ingår förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser som exempelvis smärta. Utgångspunkten i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sitt liv, fatta aktiva val, förändra det som går och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka.

Forskning inom KBT och ACT

Omfattande vetenskapliga prövningar har lagt grunden för att det idag finns väl dokumenterat att KBT och ACT är effektivera vid olika former av ångestproblem (paniksyndrom, social fobi, generaliserad ångest, PTSD, specifika fobier), sömnproblem, långvarig smärta, depressioner och ätstörningar.

Forskning om utmattningssyndrom är fortfarande begränsat. Tillsammans med forskare från Uppsala har PBM sedan flera år tillbaka ett samarbete kring just behandling av utmattningssyndrom. En vetenskaplig artikel är redan publicerad och för närvarande pågår publiceringen av flera artiklar baserat på data från vår rehabilitering av utmattningssyndrom.