KBT Behandling

Här finns vi: Stockholm Brahegatan, Stockholm Drottninggatan, Stockholm Globen, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping, Linköping, Gävle.
Bakgrund Grön Landskap 2024-1
Andreas citat-3

Privat KBT

Så jobbar vi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är kärnan i våra behandlingar.​ KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som skapar problem för oss eller andra. 

Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT. KBT handlar om att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur man tolkar sig själv och sin omgivning.

  • Gemensamma drag i KBT
  • Strukturerat, målinriktat arbetssätt​
  • Aktiv terapeut​
  • Terapirelation med betoning på samarbete mellan terapeut och klient​
  • Fokus på nuet, mer än på det förflutna​
  • Naturvetenskaplig utvärdering av metoderna​
  • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön​
  • Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö​
  • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv

​En typ av KBT är Acceptance and Commitment Therapy - ACT vilket är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) som under de senaste åren fått stor genomslagskraft både i forskning och i praktik. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och sedan ta steg mot det liv som man vill leva. Det ingår även att få verktyg för hur man kan hantera sådant som kan hindra en från att gå i värderad livsriktning. I detta ingår arbete med att förändra sitt förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, som exempelvis smärta. Utgångspunkten i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sitt liv, fatta aktiva val, förändra det som går och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka.

Se Leg.psykolog Emilie Hellberg berätta mer:

 

Våra mottagningar:
Stockholm Brahegatan, Stockholm Drottninggatan, Stockholm Globen, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping, Linköping, Gävle.

Boka tid:
Du börjar en behandling hos oss genom att boka ett inledande bedömningssamtal. Du kan välja att boka en fysisk tid på någon av våra mottagningar nedan eller boka en helt digital kontakt med psykolog.
Efter bedömning så gör du och din psykolog tillsammans upp en behandlingsplan.
OBS: Vi behandlar endast personer över 18 år.

Bokningsregler:
När du gör en bokning godkänner du kostnaden på 1.495kr för besöket.
Observera att eventuell avbokning måste ske 24 timmar innan d
itt besök, i annat fall debiteras du full kostnad.