Övrig psykisk ohälsa

PBM Wave Head Grön Ljusgrön-2
samtal3

Vad vi behandlar och rehabiliterar

Vi behandlar och rehabiliterar människor som kämpar med olika typer av besvär. Utöver stress, utmattningssyndrom och smärtproblematik så tar vi även emot dig som söker för bl.a. paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom (OCD), hälsoångest, oro och generaliserad ångest (GAD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sömnbesvär, depression och nedstämdhet, relationsbesvär, livskris och sorg.  All behandling inleds med en bedömning som sedan ligger till grund för en skräddarsydd och individanpassad behandling. 
samtal1

Så jobbar vi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är kärnan i våra behandlingar.​ KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som skapar problem för oss eller andra. 

Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT. KBT handlar om att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur man tolkar sig själv och sin omgivning.

  • Gemensamma drag i KBT
  • Strukturerat, målinriktat arbetssätt​
  • Aktiv terapeut​
  • Terapirelation med betoning på samarbete mellan terapeut och klient​
  • Fokus på nuet, mer än på det förflutna​
  • Naturvetenskaplig utvärdering av metoderna​
  • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön​
  • Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö​
  • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv

​En typ av KBT är Acceptance and Commitment Therapy - ACT vilket är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) som under de senaste åren fått stor genomslagskraft både i forskning och i praktik. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och sedan ta steg mot det liv som man vill leva. Det ingår även att få verktyg för hur man kan hantera sådant som kan hindra en från att gå i värderad livsriktning. I detta ingår arbete med att förändra sitt förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, som exempelvis smärta. Utgångspunkten i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sitt liv, fatta aktiva val, förändra det som går och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka.

Kontakta oss

Pågående klient

Är du pågående klient via försäkringsbolag eller företag och vill boka tid eller boka om/av tid?

010-288 24 00

Försäkringshandläggare

Är du försäkringshandläggare och vill ha kontakt med oss?

010-288 24 00

Chef/HR

Söker du hjälp åt någon annan i rollen som chef eller HR?

Beställarportal

Söker du hjälp via din försäkring?

Kontakta ditt försäkringbolag som kan bistå dig.

Övriga frågor*

*OBS! Gäller ej för att boka tider, ej för att boka om tider och ej för att avboka tider. Lämna namn, telefonnummer, ärende och mottagning du vill komma i kontakt med. Du kommer att bli uppringd på telefon och ditt mail kommer sedan raderas utifrån GDPR. Kontakta oss via e-post

info@pbm.se

Ytterligare info och kontaktinformation