Utredning inom aktivitetsförmågebedömning (AFU)

En aktivtetsförmågeutredning stödjer dig som har fysiska, psykiska eller psykosociala besvär som påverkar arbetsförmågan, och som behöver en bedömning för att få tydliga förutsättningar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Vi genomför Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) genom avtal med region Skåne, Kalmar, Kronoberg, Halland, Örebro, Dalarna, Gävle, och Uppsala. Våra utredningar genomförs enligt AFU-metoden (aktivitetsförmågeutredning).

Hos oss jobbar ett erfaret team bestående av läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog som gör en utredning av din aktivitetsförmåga i nuläget. Utredningen leder till ett utlåtande som ligger till grund för ett vidare beslut hos Försäkringskassan.

Vad är en AFU-utredning?

En aktivitetsförmågeutredning (AFU) är en försäkringsmedicinsk utredning som Försäkringskassan beställer från regionen där patienten bor för att bedöma rätt till stöd/ersättning. Utredningen ger en helhetsbild av en persons funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och arbetsförmåga. När utredningen är klar får Försäkringskassan ett underlag som beskriver personens aktivitetsförmåga i förhållande till ett normalt arbete.

Våra mottagningar

Kry
Partner
7 mottagningar
PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Kalmar, Värnamo, Kronoberg

Lasarettsgatan 3B, 331 30 Värnamo

Läs mer
PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Örebro

Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Göteborg

Kristinelundsgatan 13, 411 35 Göteborg

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Halmstad

Beteendemedicinskt Center SV AB Norra vägen 13, 302 32 Halmstad

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Uppsala

Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Gävle

Norra Skeppsbron 7, 803 10 Gävle

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Malmö

Beteendemedicinskt Center SV AB Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

7 mottagningar
PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Kalmar, Värnamo, Kronoberg

Lasarettsgatan 3B, 331 30 Värnamo

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Örebro

Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Göteborg

Kristinelundsgatan 13, 411 35 Göteborg

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Halmstad

Beteendemedicinskt Center SV AB Norra vägen 13, 302 32 Halmstad

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Uppsala

Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Gävle

Norra Skeppsbron 7, 803 10 Gävle

PBM AFU aktivitetsförmågeutredning Malmö

Beteendemedicinskt Center SV AB Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

Att tänka på innan du kommer till oss första gången

Alla som kommer på en AFU hos oss får information av sin handläggare på Försäkringskassan innan första mötet. Vi kommer även ge dig all information du behöver i skrift, i kallelsen och muntligt med läkaren för att på bästa sätt hjälpa dig till den vård du behöver.

Under det första besöket hos oss får du träffa en av våra erfarna läkare. Ofta behöver du även träffa en arbetsterapeut, psykolog och/eller fysioterapeut för att utredningen ska bli så fullständig som möjligt.