Vårt erbjudande inom AFU

Utredning inom aktivitetsförmågebedömning (AFU)

En aktivtetsförmågeutredning stödjer dig som har fysiska, psykiska eller psykosociala besvär som påverkar arbetsförmågan, och som behöver en bedömning för att få tydliga förutsättningar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Vi genomför Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) genom avtal med region Skåne, Kalmar, Kronoberg, Halland, Örebro, Dalarna, Gävle, och Uppsala. Våra utredningar genomförs enligt AFU-metoden (aktivitetsförmågeutredning).

Hos oss jobbar ett erfaret team bestående av läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog som gör en utredning av din aktivitetsförmåga i nuläget. Utredningen leder till ett utlåtande som ligger till grund för ett vidare beslut hos Försäkringskassan.

 

Vad är en AFU-utredning?

En aktivitetsförmågeutredning (AFU) är en försäkringsmedicinsk utredning som gör på uppdrag av Försäkringskassan för att kunna bedöma en persons rätt till stöd och/eller ersättning. Försäkringskassan beställer denna utredning av den region som patienten tillhör.

En AFU-utredning ger en helhetsbild som beskriver en persons funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och förmåga till aktivitet. När utredningen är klar får Försäkringskassan ett underlag som beskriver hur personens aktivitetsförmåga är i förhållande till vad ett normalt arbete kräver.

Våra mottagningar

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Gävle AFU-mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-182 28 00

Mail: afunorr@pbm.se 

Postadress: PBM, Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Adress

Norra Skeppsbron 7, 803 10 Gävle
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Uppsala AFU-mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-182 28 00

Mail: afunorr@pbm.se 

Postadress: PBM, Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Adress

Kungsängsvägen 31, 753 23 UPPSALA
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Örebro AFU-mottagning

Kontakt

Telefon: 010-182 28 00

Mail: afunorr@pbm.se 

Postadress: PBM, Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Adress

Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Värnamo AFU-mottagning

Uppdragsgivare: Region Kalmar och Region Kronoberg

Kontakt

Telefon: 010-264 75 00

Mail: varnamohalsan@pbm.se

Adress

Lasarettsgatan 3B, 332 03 Värnamo
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Malmö/Trelleborg AFU-mottagning

Uppdragsgivare: Region Skåne

Kontakt

Telefon: 040-669 09 90

Mail: afusyd@pbm.se

 

Adress

PBM c/o Kry Vårdcentral Triangeln, Södra Förstadsgatan 54, 211 43 MALMÖ
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Halmstad AFU-mottagning

Uppdragsgivare: Region Halland

Kontakt

Telefon: 040-669 09 90

Mail: afusyd@pbm.se

 

Adress

PBM, Norra vägen 13, 302 32 Halmstad
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Falun AFU-mottagning

Uppdragsgivare: Region Dalarna

Kontakt

Telefon: 010-182 28 00

Mail: afunorr@pbm.se 

Postadress: PBM, Slaggatan 3C, 791 71 Falun

Adress

Slaggatan 17, 791 71 Falun
Se på karta

1. startsida-hero-bakgrund_faglar med vagen

Göteborg AFU-mottagning

Uppdragsgivare: Göteborgs stad

Kontakt

Telefon: 040-669 09 90

Mail: afu@pbm.se 

Adress

Kristinelundsgatan 13, 411 35 Göteborg
Se på karta

Att tänka på innan du kommer till oss första gången

Alla som kommer på en AFU hos oss får information av sin handläggare på Försäkringskassan innan första mötet. Vi kommer även ge dig all information du behöver i skrift, i kallelsen och muntligt med läkaren för att på bästa sätt hjälpa dig till den vård du behöver.

Under det första besöket hos oss får du träffa en av våra erfarna läkare. Ofta behöver du även träffa en arbetsterapeut, psykolog och/eller fysioterapeut för att utredningen ska bli så fullständig som möjligt.