Långvarig smärta 

Om du bor i Stockholm har du möjlighet att gå vår specialistrehabilitering för långvarig smärta. Antingen skickar din vårdgivare en remiss till oss eller så skriver du en egenremiss via knappar nedan. Vi har avtal med region Stockholm och därför gäller vanlig sjuktaxa med högkostnadsskydd.

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet av att möta personer med långvarig smärta.
I våra smärtteam ingår psykologer, rehabkoordinatorer samt både specialistläkare och fysioterapeuter med inriktning mot smärta.

Bakgrund Grön Landskap 2024-2
Smärta transp

Specialistrehabilitering av långvarig smärta

Vi erbjuder rehabilitering för patienter som lider av långvarig smärta, dvs smärta som förkommit i minst 3-6 månader och som påverkar livet på olika sätt. För en rehabilitering behöver smärtan vara medicinskt färdigutredd dvs du ska inte vänta på en operation eller någon medicinsk åtgärd. Det kan vara kvarstående smärta efter en läkt vävnadsskada men även olika smärttillstånd. Ofta har våra patienter en eller flera smärtdiagnoser sedan tidigare, men ibland sätts diagnos efter en utredning hos oss. Exempel på vanliga diagnoser där vår smärtrehabilitering kan vara hjälpsam:

 • Fibromyalgi eller misstänkt fibromyalgi
 • Endometrios
 • Muskuloskeletal smärta
 • Artros
 • Huvudvärksproblematik
 • Nacksmärta
 • Reumatisk/Inflammatorisk ledsjukdom
 • Kvarstående smärta efter t ex tidigare diskbråck
  eller kirurgiska ingrepp
 • Neuropati
 • IBS
 • Ryggsmärta

Fokus i vår rehabilitering är till största del icke-medicinsk smärthantering. Vi arbetar i team med målsättningen att öka livsutrymmet och livskvalitén som ofta har blivit begränsat på grund av smärtan men även andra svårigheter i livet. I grunden handlar det om att på olika sätt närma sig det som är viktigt i livet även om smärtan finns kvar. Ofta innebär det att utmana negativa tankar och känslor som rädsla, dåligt samvete, oro, ångest eller prestationstankar. Det är vanligt att patienter tidigare har undvikt att göra saker på grund av smärtan eller att de har haft ett mönster av att bita ihop och köra på tills det inte går längre. Efter en rehabilitering beskriver många att smärtan inte längre styr deras liv och att det kan hantera negativa tankar och känslor bättre. Många beskriver även att smärtan faktiskt minskar när de börjar göra fler meningsfulla aktiviteter och får tekniker för tex avslappning och balanserad fysisk aktivitet.

Första steget är en utredning med syfte att kartlägga dina besvär och vad du behöver hjälp med. Din utredning utförs av ett specialiserat och multiprofessionellt team bestående av erfarna läkare, psykologer och fysioterapeuter. Ibland bedömer vi att det finns åtgärder som behöver göras med potential att läka din smärta eller för att utesluta annan sjukdom. Vi kan också bedöma att vår behandling inte är det bästa för dig i dagsläget av andra orsaker och att du i stället är i behov av en annan behandlingsinsats. Om vi inte går vidare med smärtrehabilitering hos oss skriver vi en rekommendation kring vad vi anser att du behöver i stället så att du och din vårdgivare kan få stöd i hur ni går vidare med rätt åtgärder för dig.

Sammantaget är fokus i vår behandling är att lära sig hantera smärta och andra hinder genom att förändra egna beteenden och förhållningssätt. Den generella målsättningen är att öka livskvalitén vilket för de flesta innebär att både öka och dosera aktivitet av olika slag, utmana negativa tankar och känslor samt jobba med kroppskännedom och nedvarvning. ​

​Vi erbjuder både utredning och rehabilitering på specialistnivå för långvarig smärta vid våra två mottagningar i Stockholm:
PBM Globen Rehab (Arenavägen 27) och PBM City Rehab (Brahegatan 13A).

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm frikort och vanlig sjuktaxa gäller, vi är ett av de vårdval som finns i Stockholm.

Välkommen med remiss till oss.

region-sthlm

PBM

Förändring som håller

Våra mottagningar

 
stockholm brahegatan

Stockholm City

PBM City Rehab
Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta
Tel: 08-408 878 00

Adress

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Se på karta

stockholm_globen

Stockholm - Globenområdet

PBM Globen Rehab
Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta
Tel: 08-408 878 50

Adress

Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5
Se på karta